Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

Nasz adres: Żabi Róg 115 A 14 - 300 Morąg telefon/fax (89) 757-16-88

Jesteś naszym
  Liczniki
 
gościem.

 

Szkolne testy

ROK SZKOLNY 2005/2006

Dużym wydarzeniem w Żabim Rogu było otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęły Dyrektor Szkoły Podstawowej Barbara Wiktorzak i Dyrektor Gimnazjum Maria Kędziora.

Otwarcia obiektu przecinając wstęgę dokonali Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Pan Andrzej Ołtuszewski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Pan Wojciech Szadziewicz,

Burmistrz Morąga Pan Tadeusz Sobierajski i Sołtys Żabiego Rogu Pan Roman Sawera.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żabim Rogu.
Patronat nad nimi sprawowały: Pani Elżbieta Galanek, Pani Anna Ruczyńska,
Pani Lidia Mackiewicz, Pani Katarzyna Steffen i Pani Joanna Kryśkiewicz.

Jeszcze nie ucichły echa z otwarcia hali sportowej, a już mieliśmy w szkole bal karnawałowy.
Uroczystość rozpoczęły Jasełka, które wspólnie z dziećmi przygotowała Pani Małgorzata Sztalmirska.

Prawie wszyscy uczniowie, a nawet nauczyciele i rodzice dokonali niesamowitych starań,
aby zmienić całkowicie bądź częściowo swój wygląd. Jak widać są nie do rozpoznania. 


Bal zakończono pamiątkowym zdjęciem. Oj będzie, co wspominać!

Dnia 28.04.2006 roku o godzinie 1200 odbył się w naszej szkole dwuczęściowy konkurs regionalny

pt. „Ostróda naszym miastem powiatowym”.

I część konkursu to prace plastyczne przedstawiające zabytki Ostródy.

W II części klasy IV – VI zaprezentowały swoją wiedzę na temat historii miasta,

atrakcji turystycznych, imprez tam organizowanych oraz szlaków pieszych i wodnych.

W części plastycznej I miejsce zajął Ireneusz Lasikowski z klasy VI b, II miejsce Dorota Czajka z klasy VI a
i III miejsce Dorota Żebrowska również z klasy VI a.

Wiedzą na temat naszego miasta powiatowego najlepiej popisała się klasa IV a zdobywając I miejsce.
Nieco słabiej i II miejsce zajęła klasa V b a na III miejscu uklasyfikowała się klasa IV b.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie z klasy III i IV a.

Wszystkim zwycięzcom nagrody wręczali organizatorzy konkursu – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
a ich sponsorami byli: sołtys Żabiego Rogu pan Roman Sawera
i Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Żabim Rogu.

11.05.2006r.  klasy VI a, VI b i V a  wraz  z  opiekunką  p. E. Galanek - nauczycielką  przyrody, uczestniczyły  w  lekcji  przyrody 
na 
ścieżce  dydaktycznej  utworzonej  w  lesie  przez  leśniczego  pana  S. Warcabę.

Dzieci  poznały  najciekawsze  okazy  drzew  i  krzewów,
wys
łuchały  wielu  ciekawostek  dotyczących  roślin  i  zwierzążyjących  w  naszym  lesie.

Lekcja  zakończyła  się ogniskiem  przy  leśniczówce  i  wspólnym  zdjęciem.

Pogoda  była  fantastyczna !  Mamy  nadzieję  na  jeszcze  kilka  takich  eskapad!

 Żabi Róg 23.06.2006

 Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

organizowanego przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu

 

Kampanię „Cała Polska czyta dzieciom" nieoficjalnie rozpoczęłam już 25.05.2006 roku

podczas spotkania z okazji „Dnia Matki” organizowanego przez Klub Garnizonowy w Morągu.
Dzieciom czytały panie  Małgorzata Tomczuk- instruktor kulturalno-oświatowy,

Agnieszka Stańczak- nauczyciel z ZSZ i Ogólnokształcących w Morągu
i Anna Ruczyńska - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu.

 Do czytania dzieciom, podczas festynu 28.05.2006 włączyła się firma „Jasam”.

Dla przybyłych gości czytali p. R. Skulimowski Dyrektor Oddziału Marketingu Budowlanego

tej firmy oraz piosenkarz „Norbi”. Do czytania namawiała p. Elwira Smilgin z TV Morąg.

 Oficjalne i uroczyste otwarcie „ V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom",
którego dokonał Burmistrz Morąga p. Tadeusz Sobierajski, odbyło się w Żabim Rogu 2.06.2006 r.

Jedną z atrakcji było losowanie książek dla jednego ucznia z każdej klasy.
Książeczki dla dzieci zakupili sołtysi z miejscowości, z których dowożone są dzieci do naszej szkoły.

 4.06.2006 r.  od godz. 13.00 na placu przed Domem Kultury i Sportu w Morągu  
dzieciom i przechodniom  czytali studenci ze Studium Teatralnego
przy Teatrze Stefana Jaracza w Olsztynie p. Tomasz Ciachorowski i p. Kamil Dobrowolski.

 Przedszkolakom 5 czerwca- również w Domu Kultury i Sportu w Morągu
czytał Wiceburmistrz Morąga p. Andrzej Kikoła. Dzieci otrzymały  od władz Morągaksiążeczki.
Najmłodsi recytowali wierszyki i śpiewali piosenki.

Spotkania w Domu kultury i Sportu pomagała mi przygotować p. Beata Cetkowska pracownik  tej placówki.

 6 czerwca dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Żabim Rogu czytali
p. Elżbieta Dziubińska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu
i pracownik tej biblioteki p. Sebastian Szeluga oraz kpt. Piotr Wlazłowski z JGR w Morągu.

 8 i 9 czerwca dzieciom  w szkole czytali nauczyciele p. Adam Giemza i emerytowana nauczycielka p. Mirosława Mała.
Do czytania włączyły się dzieci kl. I i III , które były na wycieczce w skansenie w Olsztynku.

Miłym przerywnikiem wycieczki było czytanie bajek warmińskich i mazurskich „Pod lipą”.

 Ważnym wydarzeniem 12 czerwca w naszej szkole było spotkanie  redaktorem Gazety Olsztyńskiej p. Markiem Książkiem 
byłym uczniem naszej szkoły i  byłym mieszkańcem naszej miejscowości.

 7 czerwca uczniowie kl. V A i VI B  naszej szkoły zostali zaproszeni przez
p .Magdalenę Bartoś Dyrektora i Kustosza Muzeum im J. G. Herdera w Morągu
do czytania w zamku bajek z warmii i mazur.
Dzieci miały okazję zwiedzić muzeum i zapoznać się z jego zbiorami
i historią opowiedzianą przez przewodnika tego zamku.

 13czerwca  najmłodsi uczniowie naszej szkoły z kl.0 i II pojechali do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu
na spotkanie zatytułowane „Bajki z kuferka”, które przygotowała p. Krystyna Mederska
oraz inni pracownicy biorący  udział w  inscenizacji kukiełkowej „Leśny listonosz”.

 Do Kampanii przyłączyła się również Biblioteka Pedagogiczna z Morąga, która zapraszała do siebie dzieci.
Pracownicy tej biblioteki p. Halina Maryniowska i p. Irena Stolarczyk czytały  również dzieciom w szpitalu.

 W szpitalu  dzieciom czytali również nauczyciele bibliotekarze z Morąskich szkól
orazp. B. Cekowska z Domu Kultury i Sportu w Morągu  z grupą dzieci.
Podczas tego spotkania p. Beata wręczyła  książeczki dla  tego oddziału,
które wspólnie zebrałyśmy w ramach akcji „I ty możesz pomóc- ufunduj książki dla biblioteki” .

 Bardzo chętnie zgodzili się czytać w ramach Kampanii:

 -  Dom Dziecka w Morągu również podczas „Dni Rodziny”

-  Trzy Przedszkola z Morąga „Jedynaczka”, nr 2 i nr 6

-  Nauczyciele bibliotekarze z „Koła Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy”

założonego przy Bibliotece Pedagogicznej w Morągu przez p. Elżbietę Janiak

-   Na  „Pikniku rodzinnym” organizowanym przez Kolonię Warszawską w Morągu, rodzicei mieszkańcy

W promocji Kampanii  pomogła mi TV Morąg.

  Lider Kampanii „Cała polska czyta dzieciom" - Helena Ged

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu 115a

14-300 Morąg

woj. warmińsko mazurskie           

ROK SZKOLNY 2006/2007

W tym roku uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się 04.09.2006 r.
W naszej szkole tradycyjnie wszystkich powitała pani dyrektor Barbara Wiktorzak.
Następnie uczniowie wraz z wychowacami poszli do swoich pracowni.

W tym roku naszymi wychowawcami będą:

Klasa I p. Danuta Niewińska

Klasa II p. Anna Kosecka

Klasa III p. Lidia Mackiewicz       

Klasa IV p. Anna Ruczyńska

Klasa V A  p. Roma Olszewska

Klasa V B  p. Małgorzata Sztalmirska

Klasa VI A p. Elżbieta Galanek

Klasa VI B p. Katarzyna Zaniewska

         Było Bardzo miło i serdecznie. Jednak po uroczystości wróciliśmy do domu

spakować tornistry i przygotować się do prawdziwej pracy.

Niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego.

 Już 15.09.2006 r. cała nasza szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Początkiem uroczystości były przedstawienia przygotowane przez uczniów klas: VI B, V A i VB.
Po apelu sprzątaliśmy okolice szkoły i Żabiego Rogu. Na koniec był poczęstunek.

Całą uroczystość przygotowały: p. Elżbieta Galanek i p. Helena Ged.

 Natomiast 14.10.2006 r. obchodziliśmy święto wszystkich pracowników szkoły tj. Dzień Edukacji Narodowej.
Były życzenia, kwiaty, uściski i nagrody.

W tym roku nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymały
p. Elżbieta Galanek i p. Katarzyna Zaniewska.

19.10.2006 r. odbyła się szczególna uroczystość – „Ślubowanie klasy I”.

Przebieg uroczystości przedstawiają poniższe kadry.

NADSZEDŁ GRUDZIEŃ

Wszędzie zapachniało świerkami, wypiekami i opłatkiem.

W naszej szkole też poczuliśmy atmosferę zbliżających się

świąt Bożego Narodzenia.

22.12.2006 r. tradycyjnie spotkaliśmy się na szkolnej wigilii.

Uroczystość rozpoczęły JASEŁKA w wykonaniu klasy V B i szkolnego chóru

pod przewodnictwem p. Małgorzaty Sztalmirskiej i p. Danuty Niewińskiej.

 W tym niezwykłym dniu odwiedził nas ksiądz Mieczysław Jarząbek,

który złożył nam bożonarodzeniowe życzenia.

Na pożegnanie Dyrektor Szkoły Barbara Wiktorzak życzyła

wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

oraz bezpiecznych ferii świątecznych.

Natomiast moc prezentów pod choinką życzy wszystkim Mikołaj.

 W dniu 22.01.2007 r. roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział

w uroczystym świętowaniu Dnia Babci i Dziadka,

imprezie zorganizowanej na świetlicy wiejskiej.

Uroczystość została przygotowana we współpracy

Świetliczanki wiejskiej Pani Joanny Syjczak, Rady Sołeckiej,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żabim Rogu.

Uczniowie pod kierunkiem Pani Heleny Ged, Anny Koseckiej,

Lidii Mackiewicz, Danuty Niewińskiej i Teresy Moskal

przygotowali piękny program artystyczny,

który zachwycił babcie i dziadów.

Rada Sołecka wraz z opiekunką świetlicy

zaprosiła gości na słodki poczęstunek.


Po tak atrakcyjnym przyjęciu babcie postanowiły
częściej korzystać z tak pięknie odnowionego obiektu i spotykać się raz w tygodniu.
"My też mamy jeszcze apetyt na życie" - mówiły.


24 lutego 2007 r. gościliśmy w naszej szkole Zespół Teatralny z Torunia,
który zaprezentował nam przedstawienie profilaktyczne
pt. "Piekielnie anielska sztuka".
Sympatyczny anioł i przebiegły diabeł
na przykładzie Czerwonego Kapturka i złego wilka
pokazują nam, jak niebezpieczne może być sięganie po używki
- papierosy czy alkohol.
A robią to w taki sposób profesjonalny, zabawny i bardzo przekonujący.
Dzieci włączone są do zabawy, przez co cały spektakl staje się dla nich jeszcze bardziej atrakcyjny.
Bawiliśmy się świetnie, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Serdecznie polecamy wszystkim uczniom!

8 lutego 2007 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy.

Był to bal przebierańców, na który przybyły

postacie z filmów, bajek i baśni.

Największą atrakcją balu był konkurs

na najbardziej oryginalny strój

i mini playback show.

Poniżej możemy zobaczyć najciekawsze ujęcia kadrowe balu.

19.04.2007 roku do naszej szkoły przyjechały przedstawicielki

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego z Morąga.

Uświadomiły naszych uczniów z klas VI - tych

o grożących im niebezpieczeństwach związanych

z pracami w gospodarstwach rolnych.

Następnie uczniowie zaprezentowali swoje wiadomości na w/w temat w testach.

Najlepsi uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody.

Mieli też okazję obejrzeć bardzo ciekawy i humorystyczny film

związany z tematem przewodnim "Jak bezpiecznie pomagać rodzicom".

21.04.2007 roku obchodziliśmy w naszej szkole "Święto Ziemi"

Wszystkich powitała i rozpoczęła uroczystość Natalia Łoś.

W tematykę święta wprowadziła nas klasa VI A

inscenizacją o ochronie środowiska.

Następnie chór szkolny zaśpiewał piosenkę pt. "Słoneczko"

a klasa VI A przeprowadziła konkurs ekologiczny,

w którym I miejsce zdobyła klasa V A.

Po konkursie klasy V A i V B zaśpiewały

piękną piosenkę pt. "Czysta woda".

Jak należy szanować naszą planetę

dowiedzieliśmy się od oddziału "0"

i razem z chórem "ogarnęliśmy sercem cały świat".

Po krótkiej przerwie odbyły się dwa konkursy:

 - najciekawszy plakat, w którym I miejsce zajęła klasa VI A

- ekologiczny strój, w którym I miejsce zdobyła klasa III.

Chór zakończył część artystyczną piosenką

pt. "Żyj z przyrodą w zgodzie" - obiecujemy!!!


Święto Ziemi zakończyliśmy pochodem ulicami Żabiego Rogu.

1 - 2 czerwca 2007 roku obchodziliśmy w naszej szkole i na świetlicy wiejskiej "Dni Rodziny".

W szkole dominował sport a na świetlicy wiejskiej zabawa przy muzyce.

Więcej można zobaczyć pod zakładką "Foto".

22 czerwca 2007 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2006/07

Radosnych i słonecznych wakacji życzy wszystkim autor strony.


ROK SZKOLNY 2007/08
Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się3 IX 2007 roku.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele powitali nowy rok szkolny bardzo uroczyście i radośnie.
Pani Dyrektor Barbara Wiktorzak wprowadziła wszystkich w kolejny etap wytężonej pracy.
Gromkimi brawami powitaliśmy nowy oddział "0".
 Niestety będziemy tęsknić za panem od języka polskiego Adamem Giemzą,
który nas opuścił i poszedł uczyć do Słonecznka.
Mamy jednak nadzieję, że nowy rok będzie nie tyko pracowity, ale też wesoły.

Jak co roku tak i w tym 12 X 2007 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Samorząd Uczniowski we współpracy z klasą V przygotowali piękną uroczystość.
W tym roku nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały p. Kamila Jastrzębowska - Świerczyńska i p. Danuta Niewińska.
Przedstawicielki Rady Rodziców na ręce pani dyrektor złożyły wszystkim pracownikom szkoły piękne życzenia.
 


Więcej pod zakładką "Foto".


29 XI 2007 roku Samorząd Uczniowski wyprawił nam bardzo atrakcyjne "Andrzejki".


Były wróżby, konkursy i wspaniała zabawa


Dzień 22 XII 2007 roku to przede wszystkim szkolna wigilia.
W tym roku jasełka przygotowała klasa V, VI b i chór szkolny.

Zdrowych i spokojnych świąt życzył nam ksiądz i pani dyrektor
a przed pójściem do domu tradycyjnie wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem.


Więcej obejrzyj pod zakładką "Foto".


Wreszcie oczekiwany przez wszystkich uczniów bal karnawałowy.
Zorganizował nam go Samorząd Uczniowski w dniu 11 I 2008 roku.
Zabawa była na 102!


Chcesz się przekonać to zajrzyj pod zakładkę "Foto".

14.03.2008 roku odbył się w naszej szkole konkurs pięknego czytania baśni i legend
naszej przyszłej patronki Ireny Kwinto pod hasłem "Kto czyta żyje ciekawiej".
Konkurs był adresowany do uczniów klas 0 - III.
Komisja dokonała wyboru "Mistrza Pięknego Czytania"
i spośród 13 uczestników mistrzem a raczej mistrzynią została Agata Rafalska z klasy III.
Miejsce II zajęła Klaudia Klimkiewicz z odziału "0"
a II Maciej Onaszkiewicz z klasy II.
Wyróżnieni zostali następujący uczniowie: Kacper Smulski, Artur Syjczak i Julia Leonowicz.

Nie widziałeś na żywo? - zajrzyj pod zakładkę "foto".


21.04.2008 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi.

Przebieg uroczystości:
Inscenizacja klasy IV pt. "Chrońmy drzewa"
Występ szkolnego chóru.

Sprzątanie okolicy.
Przesadzanie kwiatów w pracowniach.

Więcej pod zakładką "zainteresowania - LOP"

W związku ze zbliżającą się uroczystością nadania naszej szkole imienia Ireny Kwinto

29.04.2008 roku odbył się u nas międzyszkolny konkurs o życiu i twórczości tej znanej baśniopisarki.

Uroczystość tę  wspólnie z uczniami przygotowały p. Helena Ged i p. Katarzyna Zaniewska.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Bogaczewa

II miejsce Szkoła Podstawowa z Jurek

III miejsce Szkoła Podstawowa z Żabiego Rogu.

Więcej pod zakładką "foto".


06.06.2008 r.  w naszej szkole odbyła się szczególna uroczystość
a mianowicie nadanie szkole imienia Ireny Kwinto i wręczenie sztandaru.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Dyrektor Szkoły Barbara Wiktorzak

i Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.


Więcej pod zakładką "start".


11.06.2008 r.  uczniowie z klas I - IV uczestniczyli w akcji "Uśmiech dziecka".
Cała akcja sponsorowana była przez Polskie Radio Olsztyn.

Dzieci odwiedziły:

Teatr Lalek w Olsztynie, gdzie obejrzały spektakl "Tygrysek Pietrek",

Radio Olsztyn,

Olsztyński Zamek,

Mac Donald`s.


Zerknij pod zakładkę "foto".

19.06.2008 r. w oddziale "0" odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.


Nie byłeś na uroczystości? Zajrzyj pod zakładkę "foto".


20.06.2008 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008.


Słonecznych i bezpiecznych wakacji życzy wszystkim autor strony.


ROK SZKOLNY 2008/2009
W naszej szkole inauguracja roku szkolnego odbyła się pod
przewodnictwem pani Elżbiety Galanek,
która do powrotu pani Barbary Wiktorzak pełni rolę dyrektora szkoły.
Powitaliśmy też nową panią, która zajmie się przedszkolakami, panią Barbarę Borkowską.
Opaleni i wypoczęci przystępujemy do intensywnej pracy i zabawy.


Już 20 września 2008 roku daliśmy o sobie znać "Sprzątając świat".
Dokładniej to posprzątaliśmy pobliski las w leśniczówce "Strzała" i okolice Żabiego Rogu.


Więcej zobaczysz pod zakładką "zainteresowania - LOP".


13 października 2008 roku uczciliśmy pracę naszych nauczycieli i pracowników szkoły.
Pamiętaliśmy również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach.
Oprawę artystyczną zapewnili nam uczniowie z klasy V i VI
a spektakl wyreżyserowały p. Anna Ruczyńska i p. Katarzyna Zaniewska.
Uczniowie stwierdzili, że ich nauczyciele są na 102.
Natomiast pani dyrektor orzekła, że p. Marcin Zmiarowski, Anna Ruczyńska,
Małgorzata Sztalmirska i Roma Olszewska to nauczyciele na 102, 5
i dała im nagrody Dyrektora Szkoły.

Gratulujemy i zachęcamy do zaglądnięcia pod zakładkę "foto".


Andrzejki odbyły się w naszej szkole 26.11.2008 r.
Samorząd Uczniowski pod patronatem pani Agnieszki Langowskiej
przygotował wiele atrakcyjnych wróżb i przepowiedni.
Były też występy taneczne a członkinie
kółka tanecznego miały okazję zadebiutować.


Więcej można zobaczyć w zakładce "foto".


Zbliżające się święta "zapachniały" też w naszej szkole.
19.12.2008 roku mieliśmy okazję obejrzeć jasełka, dzięki którym uczniowie klasy IV
wprowadzili nas w nastrój pokoju, pojednania i bliskości drugiego człowieka.
Kolędy w wykonaniu dziewcząt z klasy VI zachęciły wszystkich do wspólnego kolędowania.


Więcej pod zakładką "foto".

Bal karnawałowy odbył się w naszej szkole 31 stycznia 2009 roku.
Jak uczniowie się bawili i za kogo przebrali zobacz pod zakładką "foto".

Święto Szkoły to dzień szczególny i bardzo ważny dla wszystkich uczniów.
Obchodzimy go w rocznicę nadania szkole imienia Ireny Kwinto.
W tym roku szkolnym obchodziliśmy go 5 czerwca 2009 roku.
Szczegółowy przebieg imprezy pod zakładką "foto".

Zakończenie roku szkolnego odbyło się dnia 19 czerwca 2009 roku o godz. 9.00.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Barbara Wiktorzak,
która podziękowała wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji imprez szkolnych.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie nagród uczniom, którzy
otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i pożegnanie klasy VI.


Szczegóły pod zakładką "foto"


ROK SZKOLNY 2009/2010

Tradycji stało się za dość i 1 września wszyscy udaliśmy się do szkoły
aby dokonać uroczystego otwarcia roku szkolnego 2009/2010.

Wszyscy jesteśmy ekologami, a przynajmniej staramy się nimi być.
Przykładem tych starań była akcja "Sprzątanie świata", którą przeprowadziliśmy
18.09.2009 roku sprzątając Żabi Róg i okolice.


Pokaz slajdów z akcji pod "foto".


Już cztery lata dzielą nas od śmierci Jana Pawła II,
jednak pamięć o jego misji i dziele jest w nas nieustannie.
Pozostawił nam wymagające i trudne zadania: troski o Polskę, o Polaków, o każdego człowieka.
12 X 2009 r. podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Papieskiego mieliśmy okazję rozpatrywać te zadania w naszej szkole.
Było to możliwie dzięki spektaklom słowno - muzycznym, które przygotowali uczniowie z klas: III, IV, VI.
Nad całością czuwała p. Magdalena Wiśnicka.
Po uroczystości wszyscy uczniowie skosztowali "papieskich" kremówek.


Szczegóły pod zakładką "foto".


Znów kolejny Dzień Edukacji Narodowej (jak ten czas szybko mija).
W naszej szkole obchodziliśmy to święto 13 X 2009 r.
Część artystyczną przygotowały klasy: I, IV, VI.
Najlepsi nauczyciele zostali nagrodzeni nagrodami Dyrektora Szkoły i byli to:
Anna Kosecka
Danuta Niewińska
Lidia Mackiewicz
Marcin Zmiarowski.
Medal Komisji Edukacji Narodowej w tym roku otrzymała Katarzyna Zaniewska,
która została również wybrana przez uczniów najsympatyczniejszym nauczycielem roku 2008/09.
Natomiast Pani Helena Ged otrzymała nagrodę Burmistrza miasta i Gminy Morąg.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Pokaz slajdów z uroczystości pod zakładką "foto".

19 X 2009 r dzieci klasy I stali się uczniami
Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu.
Ten zaszczytny tytuł ucznia naszej szkoły nadała im pani dyrektor Barbara Wiktorzak,
która dokonała podniosłego pasowania.


Z tej okazji życzymy im wiele radości w naszej szkole.


10 listopada 2009 r. to dzień, w którym obchodziliśmy w naszej szkole rocznicę
Odzyskania Niepodległości.
Uroczysty apel został przygotowany przez p. D. Niewińską i p. K. Zaniewską.
Udział w nim wzięli uczniowie klasy IV i V oraz Radek Krajewski z kl. VI,
który wcielił się w rolę polskiego żołnierza.
Wierszem i piosenką uczciliśmy święto ważne dla naszego narodu.
Słowa, które padały podczas apelu, mamy nadzieję,
że zakiełkują w sercach naszych uczniów,
dla których hasła "patriota" i "patriotyzm" nie będą tylko frazesami.

27 listopada 2009 roku andrzejkowe wróżby i zabawę w naszej szkole
przygotował Samorząd Uczniowski.
Każdy mógł się przekonać co go czeka w niedalekiej przyszłości
i kim zostanie w dorosłym życiu.


Chyba najbardziej znaną wróżbą w tym dniu jest lanie wosku.


Dzień 22 grudnia 2009 roku to przede wszystkim szkolne jasełka,
dzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczne i noworoczne.
W tym dniu rozstrzygnięty został również konkurs szkolny pt. "Świąteczne życzenia".
Najładniejszą kartkę świąteczną, a w niej życzenia skierowane do kucharek
w naszej szkole, wykonała Daria Jóźwiak z kl. V.
II miejsce zajęła Klaudia Gajewska z kl. VI a III Jakub Skorupa z kl. VI.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.


Młodzi kolekcjonerzy
W dniach 18 - 20 stycznia 2010 roku w naszej szkole odbyła się niekonwencjonalna wystawa pt. „Moje hobby”.
Na tej wystawie uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich niepowtarzalnych kolekcji.
Wystawione zostały:
„Zabawki z dzieciństwa” – Radka Krajewskiego z kl. VI
 „Moje figurki” – Andżeliki i Moniki Pikułów z kl. IV
„Moje gazetki” – Oli Powierży z kl. II
  „Ołóweczki” –Radka Letkimana z kl. IV
„Stare monety” – Dawida Sawickiego z kl. IV
„Autka” – Pawła Zaniewskiego z kl. IV
  „Porcelana morska” –Agnieszki Łoś z kl. V
„Karteczki” – Oli Kowalskiej kl. II
„Dinozaury” –Wojtka Skorodzienia z kl. II
„Figurki” – Roksany Kamińskiej z kl. II
„Samochodziki” – Maćka Borowskiego z kl. III
„Lasery” –Adasia Siudzińskiego z kl. II
"Dinozaurki” –Maćka Lettkowskiego z kl. III
„Prace kółka artystycznego”, którego opiekunami są p. H. Ged i p. A. Langowska

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 21.01.2010 r.
w oddziale klasy "0" odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie pod kierunkiem p. Marzeny Sadowskiej słowami wierszy i piosenek wyrazili babciom i dziadkom wdzięczność za okazywaną miłość, serce oraz trud włożony w ich wychowanie.
Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.


Jak karnawał to zabawa na 102.
Wyraz temu dali nasi uczniowie
22.01.2010 r. na balu karnawałowym w szkole.
Na bloku nauczania zintegrowanego trudno było kogokolwiek poznać.
Natomiast starsi uczniowie z klas IV - VI zaopatrzyli się w ręcznie wykonane maski 
i też skrupulatnie ukryli swoją tożsamość.
Na tym nie koniec, w  nauczaniu odbyła się specjalna rewia strojów,
a zespoły taneczne z klas starszych zaskakiwali nas akrobatycznymi figurami.

Nagroda za naukę
26.03.2010 r. 11 osób z klasy VI pojechało na basen w Dobrym Mieście.
Wyjazd ten to rodzaj nagrody za bardzo dobre i dobre rozwiązywanie próbnych testów szóstoklasistów.
Z wypowiedzi uczniów wynika, że zabawa była przednia tylko mało czasu na tak relaksujące zabawy wodne.
Co "szóstaki" wyprawiali na basenie możesz zobaczyć pod zakładką "
foto".
.


ŻAŁOBA W KRAJU

10.04.2010 roku w wyniku katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem zginęła para prezydencka,
 szefowie instytucji państwowych, parlamentarzyści, generałowie, duchowni i funkcjonariusze BOR
.


W naszej szkole odbyły się uroczyste apele upamiętniające ofiary katastrofy.

Dzień 14.04.2010 r. to w naszej szkole Dzień Ziemi i Niezapominajki.
W bibliotece szkolnej Samorząd Uczniowski zorganizował słodką „gofrowiadę”,
a pracownicy z morąskiego Eko – Głosu multimedialny spektakl pt. „Okoliczne ptaki”.
Uczniowie urozmaicili ten dzień okolicznościowymi występami artystycznymi.
Był też wybór najciekawszego stroju niebiesko – zielonego.


Dzień Polski
Tradycją Szkoły Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu
stało się organizowanie przez Szkolny Klub Europejski tzw. Dni Europejskich
(odbyły się już: Dzień Włoski, Dzień Szwedzki, Dzień Angielski).
Dnia 30.04.2010 r. obchodzono Dzień Polski.
Obchody tego dnia rozpoczął uroczysty apel, w którym znalazły się akcenty dotyczące
Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi, Roku Chopina.
Następnie uczniowie kl. I - III wykonywali rysunki inspirowane muzyką F. Chopina,
a starsi koledzy z kl. IV - VI przygotowywali plakaty pod hasłem "Polska - Moja Ojczyzna".
Końcowy etap to konkurs wiedzy o Polsce dla klas IV - VI.
Najbardziej oczekiwany moment dnia to możliwość skosztowania
 przepysznych biało - czerwonych kanapek przygotowanych przez mamy naszych uczniów.
Program dnia został opracowany i zrealizowany przez Szkolny Klub Europejski
(pod opieką H. Ged i E. Galanek) oraz Samorząd Uczniowski (p. A. Langowska).
Scenariusz apelu przygotowała p. K. Zaniewska.


Dni Rodziny w u najmłodszych
Dnia 26.05.2010 r. w oddziale "0" odbyło się uroczyste spotkanie z rodzicami z okazji Dni Rodziny.
Dzieci zaprezentowały się w inscenizacji pt. "Mama, tata i początek lata".
Uczniowie słowami wierszy i piosenek wyrazili rodzicom wdzięczność za ich miłość i trud.Dzień Dziecka i Dni Rodziny

01.06.2010 r. jak tradycja każe obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Dziecka połączony z Dniami Rodziny.
Atrakcje i niespodzianki przygotowały Pani Agnieszka Langowska z Samorządem Uczniowskim
 i Pani Kamila Jastrzębowska - Świerczyńska
.

Dzień Patrona - Święto Szkoły
08.06.2010 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona.
Był to dzień poświęcony Pani Irenie Kwinto - patronce naszej szkoły.
Można było obejrzeć galerię prac kółka artystycznego,
przedstawienie na motywach baśni I. Kwito "Dar Królowej Róż"
oraz deklamację fragmentów baśni naszej patronki.
Nie obyło się bez konkursu, którego laureatów możemy zobaczyć na poniższej fotce.


Zakończenie roku szkolnego 2009/2010
25.06.2010 r. to upragniony dzień wszystkich uczniów,
to dzień uroczystego zakończenia roku szkolnego.
W naszej szkole uroczystość rozpoczęliśmy od pożegnania klasy VI.
Następnie wyróżnienia i nagrody odebrali najlepsi uczniowie naszej szkoły.
Na zakończenie imprezy dyrektor szkoły Barbara Wiktorzak
życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.

W tym dniu pożegnaliśmy również Pana Sławomira Świerczyńskiego, który uczył u nas języka angielskiego.


ROK SZKOLNY 2010/2011

Wakacje minęły jak jedna chwila i znów rozpoczynamy kolejny rok szkolny!

Jak co roku we wrześniu sprzątaliśmy nasz najbliższy świat.


Z 24 na 25 września 2010 r. odbyła się w naszej szkole impreza pt. "Noc bajek".
Noc Bajek w bibliotece
Uczniowie kl. I - III i kl. VI  mieli okazję uczestniczyć w szalonej "Nocy bajek ". Impreza zaczęła się o godz. 1800 powitaniem wszystkich dzieci. Następnie odbyły się rozgrywki sportowe i dyskoteka. Największym powodzeniem cieszyła się wspólna zabawa przy akompaniamencie gitary - gardła nie oszczędzał nikt. Po smacznej kolacji, z nowymi siłami uczniowie przystąpili do pracy tj. budowy bajkowego miasta z kartonów. Efekty pracy można było podziwiać na szkolnym korytarzu. Zmęczeni i już trochę senni uczniowie posilili się goframi, aby następnie już w śpiworach wysłuchać ulubionych bajek w interpretacji opiekunów. Czasu na sen nie pozostało zbyt wiele, gdyż już o godz. 700 rano dziewczyny zorganizowały kolegom pobudkę. Wspólne śniadanie, sprzątanie sal (razem to i jedzenie lepiej smakuje i praca szybciej idzie), a potem wspólna zabawa trwała aż do momentu pojawienia się rodziców, którym po nocnej nieobecności swoich pociech było już tęskno.

źródło: Helena Ged, Agnieszka Langowska, Anna Kosecka, Katarzyna Zaniewska, SP w Żabim Rogu

29.09.2010 r. dyskoteka na Dzień Chłopaka.


Występy "Dody" i pokaz mody to atrakcje na Dzień Edukacji Narodowej.

W tym roku najlepszymi nauczycielami okazali się:
Marianna Sadowska
Agnieszka Langowska

Wielkie gratulacje!!!

22.10.2010 r. uroczyste pasowanie na ucznia.


W nagrodę od Pani Jesieni otrzymali rumiane jabłka
19.11.2010 r. do Szkoły Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu "zawitała" Pani Jesień. Uczniowie kl. II i III,
w ramach kółka artystycznego przygotowali inscenizację pt., „Co jesień w koszu niesie?". Widzowie mieli możliwość zobaczyć swoich kolegów w roli aktorów, obejrzeć prace plastyczne o tematyce jesiennej i stroje wykonane przez uczniów, ich rodziców i opiekunów.
W nagrodę za odgadywanie jesiennych zagadek Pani Jesień podarowała wszystkim rumiane jabłka.

źródło: Helena Ged, Anna. Kosecka, SP w Żabim Rogu

 

Były Mikołaje, Śnieżynki i Elfy- noc mikołajkowa.

W grudniową noc z 17 na 18  dzieci z klas I - III spotkały się na Nocy Mikołajkowej. Spotkanie z dziećmi w szkole rozpoczęło się około godziny 19.00, korytarz szkolny zapełnił się małymi Mikołajami, Śnieżynkami i Elfami. Po czym przyszedł czas na wesołe gry i zabawy zręcznościowe. Było dużo dobrej zabawy i śmiechu. Po kolacji dzieci wykonywały i stroiły choinki, z kartonów zrobiły bałwana i wyklejały Mikołaja oraz wykonywały ozdoby choinkowe. Już ułożone do snu, słuchały bajek czytanych przez nauczycielki. Wieczorne czytanie niespodziewanie o godzinie 24.00 przerwał dźwięk dzwonka Świętego Mikołaja. Trudno opisać radość i zdumienie dzieci z takiej niespodzianki. Każde z nich zostało obdarowane skromnym upominkiem, z wrażenia, dzieci nie potrafiły zaśpiewać Mikołajowi. Rano, po śniadaniu, pełne wrażeń zostały odebrane przez rodziców.

 

źródło: H. Ged, A. Langowska, K. Zaniewska, A. Kosecka, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

Wesoły korowód uczniów przeszedł przez wieś – Pierwszy dzień wiosny

Uczniowie naszej szkoły powitali wiosnę na wesoło i kolorowo pod hasłem "Malowane słowem i obrazem. Recytowali wiersze, do których samodzielnie wykonali prace plastyczne. Występy dzieci z klas młodszych uświetnili uczniowie klasy V i VI świetnymi piosenkami i dobrym humorem. Oprócz tego wesoły korowód uczniów przeszedł przez wieś
w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny.


 

Wyjazd na basen
W trosce o nasze zdrowie i kondycję pani pedagog Kamila Jastrzębowska – Świerczyńska oraz pani Agnieszka Langowska 04.04.2011 r. zorganizowały dla uczniów wyjazd na basen do Dobrego Miasta.
Mimo, że niektórzy z nas nie umieją jeszcze dobrze pływać była to świetna zabawa i pełen relaks!

Przekonuje dzieci, że czytanie nie jest nudne.

Helena Ged, pracownik filii bibliotecznej oraz Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu znalazła się w prestiżowym gronie laureatów konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię "Cała Polska czyta dzieciom" fundacji ABC XXI. Wyróżnienie jest następstwem jej wielkiego zaangażowania i pracy, jaką każdego dnia wkłada w popularyzację książek wśród dzieci ze szkoły w Żabim Rogu.

— W roku szkolnym 2009/2010 wspólnie z różnymi partnerami przeprowadziłam pięć dużych imprez promujących czytanie wśród najmłodszych — mówi Helena Ged, laureatka konkursu. — Staram się przekonać dzieci, że czytanie wcale nie jest nudne i można sprawiać wiele radości. Ważne jest także przekonanie rodziców, że warto czytać dzieciom i mobilizować je same do czytania.

— Jestem niezwykle dumna i szczęśliwa, że to właśnie pracownikowi morąskiej biblioteki przyznano nagrodę — mówi Elżbieta Dziubińska, dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. — Jest to dla nas sygnał, że dobrze robimy to, co powinniśmy oraz motywacja do dalszych działań.
Szczególnie cieszy mnie, że dostrzeżono zaangażowanie w promowanie książek
wśród najmłodszych, wszyscy przecież wiemy jak wielki wpływ na rozwój dzieci ma książka i czytanie.


I tym wspaniałym akcentem kończy się rok szkolny 2010/2011.
Wszystkim życzymy wymarzonych wakacji!!!

ROK SZKOLNY 2011/2012


W tym roku uczniowie z naszej szkoły powitali wiosnę w szkole. Przyjechała pani leśnik z Dobrocina i dzięki prezentacji multimedialnej poczuliśmy się jak w lesie. Żywa lekcja przyrody nauczyła nas jak postępować w lesie podczas wiosennego przebudzenia się zwierząt.


Angelika Pikuła    Wiktoria Kalisz     Magdalena Woronecka
16.04.2012 roku dziewczęta z klasy VI wzięły udział w gminnych eliminacjach  Warmińsko - Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Trzeba przyznać, że ta trójka to najbardziej aktywne uczennice z naszej szkoły. Wielkie brawa za chęci, odwagę i  waleczność.


20.04.2012 r. odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie z cyklu
GOTOWANIE NA EKRANIE.
Ideą tych kulinarnych zmagań jest gotowanie i pieczenie potraw,
które mają dużo wartości odżywczych,
ale mało kalorii.
Na pierwszy rzut poszło ciasto marchewkowe.

]

Dzień 02.05.2012 r. obfitował w naszej szkole w uroczystości i imprezy.

Rozpoczęliśmy bardzo poważnie i patriotycznie od obchodów Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja. Następnie ocaliliśmy od zapomnienia Janusza Korczaka uczestnicząc w konkursie przeprowadzonym przez p. Helenę Ged. Zakończyliśmy ekologicznie  Wiosennym Sprzątaniem Warmii i Mazur. Szczegóły pod Foto.

02.05.2012 r. podczas Sprzątania Warmii i Mazur przy współpracy
z Nadleśnictwem Dobrocin i Sołectwem Żabi Róg posadziliśmy w Żabim Rogu
aleję pięknych dębów i modrzewi.


Uczestnicy I Gminnego Konkursu Języka Angielskiego z opiekunami.

15 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu
został zorganizowany I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI.
Udział wzięło 18 reprezentantów następujących placówek:
Szkoła Podstawowa w Bramce

Szkoła Podstawowa w Jurkach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku

Szkoła Podstawowa Żabim Rogu

Na podium znaleźli się odpowiednio:

I miejsce - Konrad Januchta (SP 3)

II miejsce - Agnieszka Chilińska (SP 3)

III miejsce - Antonina Elżbieta Steffen (SP 3)

Organizatorzy zapewnili zwycięzcom atrakcyjne nagrody: tablet, zestaw głośników komputerowych, odtwarzacz mp3.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom, słodki upominek oraz odblaskowy gadżet.

Dziękujemy wszystkim szkołom za przybycie. Mamy nadzieję, że było warto. Liczymy na to,
że uda nam się spotkać w przyszłym roku.

Organizator konkursu Paweł Góra - SP Żabi Róg.


23.05.2012 r.
odbyły się w naszej szkole
Mistrzostwa Wojewódzkie o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu
.
Przyjechali do nas zawodnicy z Gdańska i Gdyni.
Puchar zdobyła drużyna chłopców Energa - Gdańsk. Serdeczne gratulacje!!!


Oto aktywny udział uczniów w spektaklu plenerowym przed szkołą - 25.05.2012 r.
Uczniowie byli zachwyceni, o czym świadczyły salwy śmiechu i oklaski.Dzień Dziecka w polskich szkołach to też Dzień Sportu.
W naszej szkole królował sport, ale były też inne atrakcje
(szczegóły pod "Foto").


13.06.2012 r. odbył się wesoły apel z okazji Dnia Patrona, a raczej naszej patronki Ireny Kwinto.
W tym roku popisy recytatorskie, taneczne, malarskie i pisarskie dali uczniowie 0 - III.


13.06.2012 r.
to też Dzień Zakopiański.
Była góralska muzyka, taniec i piękne góralki, które widzimy na zdjęciu.
Zainteresowanych zapraszamy tradycyjnie pod "Foto".Akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
zorganizowana w dniach 1-4-6 czerwca 2012 r.
Więcej pod zakładką "Biblioteka"29.06.2012 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2011/2012
– prezentacja pod „Foto”.
Szczęśliwej drogi już czas … na WAKACJE!!!
Szczęśliwych, słonecznych, radosnych i BEZPIECZNYCH wakacji
życzy wszystkim autor strony.


ROK SZKOLNY 2012/2013
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
(nasi najmłodsi uczniowie)14.09.2012 r. w naszej szkole odbyła się akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA.
Uroczystość rozpoczęła p. E. Galanek, a potem już uczniowie z klas: I, VI, III i II przypomnieli nam najważniejsze ekologiczne zasady. Po występach wszyscy ruszyli sprzątać nasz kawałek świata,
czyli Żabi Róg. Więcej możesz zobaczyć pod zakładką "Foto".
Prezentację przygotowała uczennica kl. VI Wiktoria Mielczarek.Dnia 25.09.2012 r. klasa VI wraz z nauczycielami p. E. Galanek i p. A. Ruczyńską
odwiedzili olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium, gdzie obejrzeli projekcję w 3D
 "Kosmiczny express" oraz uczestniczyli w lekcji pokazowej "Zaćmienie Słońca i Księżyca".Uczestnicy kółka przyrodniczego -
dzieci  z klasy I spotykają się dwa razy w tygodniu
z nauczycielką przyrody p. E Galanek i pracują bardzo intensywnie
żeby poznać swoją najbliższą przyrodniczą okolicę.
 Na ostatnich zajęciach wykonały wspólnie zielnik z roślin łąkowych.03.10.2012 r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.
Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką pani Anny Siudzińskiej.Dzień Edukacji Narodowej (12.10.2012 r.) to w naszej szkole przede wszystkim wiele życzeń i uśmiechów.
Uczniowie są bardzo mili a nauczyciele szczęśliwi.
W tym roku wielkie szczęście spotkało panią Annę Ruczyńską, panią Kamilę Jastrzębowską - Świerczyńską,
panią Małgorzatę Sztalmirską i pana Marcina Zamiarowskiego.
Powodem szczęścia było docenienie ich pracy przez panią dyrektor
i w związku z tym otrzymanie Nagrody Dyrektora Szkoły.
Jednak życzenia były dla wszystkich pracowników oświaty a zwłaszcza bardzo miłe i serdeczne od Rady Rodziców.15.10.2012 r. to pamiętna data dla naszych pierwszaków.
Stali się dzisiaj prawowitymi uczniami naszej szkoły.
Uroczystość była bardzo podniosła, a uczniowie klasy I spisali się na medal.

22.10.2012 r. obchodziliśmy w naszej szkole dwunasty dzień papieski
pt.
"Jan Paweł II - Papież Rodziny".
Uroczysty apel przygotowała klasa V pod opieką pani Małgorzaty Sztalmirskiej.Laureatki konkursu plastycznego "Portret Jana Pawła II"
I miejsce - Maja Walecka kl. V
II miejsce - Marzena Mozol kl. IV
III miejsce - Angelika Gajcy kl. IV


Dzieci z kółka przyrodniczego poznają w czasie zajęć grzyby jadalne i trujące.
Były na spacerze, na którym oglądały niektóre grzyby rosnące w naszej okolicy
a także je rysowały i wykonały wystawkę grzybów własnoręcznie wyciętych.


Uroczysty apel z okazji 11 Listopada przygotowała klasa IV.


Nasza szkoła w latach 2010 - 2012 realizowała projekt
"Szkoła Promująca Zdrowie".
W tym roku  po spełnieniu wszelakich wymogów,
warmińsko - mazurski kurator oświaty nadał nam tytuł
Szkoły Promującej Zdrowie wręczając na ręce
pani dyrektor CERTYFIKAT NR 1/2012.
Projekt ów przyczynił się do wypracowania w naszej szkole
licznych przedsięwzięć profilaktycznych, które stały się tradycją szkoły.
Podniosła się świadomość uczniów, rodziców, nauczycieli i personelu
na sprawy związane z profilaktyką zdrowotną.
Wspólne działania wpłynęły też na integrację naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Nadal będziemy kontynuować podjęte działania, poszerzać ich zakres, uatrakcyjniać je i promować.


NASZ ZWYKŁY BOHATER

Ogólnopolska akcja "Zwykły Bohater" została zakończona uroczystą galą.
Wszyscy oglądaliśmy ją w telewizji z zapartym tchem, bo finalistą jednej z kategorii
- inicjatywa - był nasz nauczyciel WF Marcin Zmiarowski.
Niestety głównej nagrody nie zdobył, ale niech nagrodą pocieszenia będzie fakt, że
"Pan Zmiarowski i tak jest naszym bohaterem"
- powiedział nazajutrz po programie Kacper Derlecki z kl. IV.
To nie jest opinia tylko Kacpra. Tak o Marcinie Zmiarowskim myślą wszyscy uczniowie
i nie tylko.


W poniedziałek (10 grudnia 2012 roku) w gościnnej auli I Liceum Ogólnokształcącego
 w Olsztynie odbyła się Uroczysta Gala Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego,
podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz klasyfikację gmin i powiatów za rok szkolny 2011/2012.
Był to wyraz uznania i podziękowania za ogromny wkład pracy nauczycieli, dyrektorów szkół
oraz przedstawicieli samorządów.
Ich dobra współpraca daje największą wartość – właściwy rozwój i wychowanie naszej młodzieży.
 Naszą szkołę w tej gali reprezentowali dyrektor szkoły Barbara Wiktorzak
 i nauczyciel wychowania fizycznego pan Marcin Zmiarowski.
 Nasza szkoła zajęła V miejsce w klasyfikacji szkół wiejskich.Czas kolędowy w naszej szkole obfitował w jasełka w  interpretacji
 klasy I i IV, które jak zwykle swoim patronatem objęła p. Małgorzata Sztalmirska.


Zaczął się 2013 rok, a my dalej kolędujemy.
Tym razem 9 stycznia powędrowaliśmy
z kolędą do Domu Pomocy Społecznej w Molzie.
Jasełka wystawione przez klasę IV bardzo się dziadkom i babciom podobały.


Aby bezpiecznie wypoczywać nasi uczniowie zostali odpowiednio przeszkoleni
przez
przedstawicieli Straży Miejskiej i policjanta z Morąga.


18.01.2013 r. o godz. 9.00 klasy 0 - III  rozpoczęły wspaniałą zabawę
przy orkiestrze
państwa Kaszkur.
Jak widać na zdjęciu ów bal zaszczyciły niemal wszystkie postacie z bajek.Klasy IV - VI też nie były gorsze i jak widać zabawa była przednia.


14.02.2013 r. dowody sympatii można było w naszej szkole przekazać
za pośrednictwem walentynkowego listonosza.
Uczniowie mieli okazję wykonania i wysłania pięknych walentynkowych kartek.
Oprawę tego  święta przygotował Samorząd Uczniowski
pod kierunkiem
Pani Agnieszki Langowskiej.


27.02.2013 r. odbył się w naszej szkole koncert skrzypcowo - gitarowy pt.
"Muzyka jest wszędzie".
Uczniowie z klas "0" - VI byli zachwyceni i czynnie brali udział w koncercie.


Dzień Sołtysa w naszej szkole odbył się w szkolnej bibliotece 13 marca 2013 r. .
Na zaproszenie organizatorki imprezy – p. Heleny Ged odpowiedziały panie
– sołtys z Żabiego Rogu - Mirosława Mała, Rusi - Teresa Chodup i z Zawrot - Urszula Wachcińska.
Panie na zdjęciu czytają dzieciom "Lokomotywę" Juliana Tuwima.


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "TUWIM DZIECIOM"


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK  8 - 15 MAJA 2013


17 maja 2013r. odbył się w Kiermasz książek.
Samorząd Uczniowski z opiekunem p. Agnieszką Langowską od lat zachęca uczniów
do zakupu ciekawych pozycji w atrakcyjnych cenach.
Uczniowie i nauczyciele mogli zaopatrzyć się w pięknie wydane lektury, słowniki czy bajki.


18 maja odbył się coroczny  międzyszkolny  konkurs
zorganizowany przez stowarzyszenie "
Eko Głos" z Morąga pt. "Przyroda bliżej nas".
Z naszej szkoły pojechało 10 uczniów:
z klasy 6 -  K. Kowalski, G. Górecki, D. Dybowski,
z klasy 5 - K.Klimkiewicz, K. Kania, J. Szkamruk,
a z klasy 4 - A. Gajcy, A. Retka, D. Sowiński, H. Pieniążek.
Uczniowie rozwiązywali testy, słuchali opowieści o ptakach,
które mieszkają w mieście, obejrzeli morąskie rozlewisko z wieży obserwacyjnej.
Wyniki konkursu to wyróżnienie dla Alicji Retka z klasy IV.


W dniach 15 - 23 maja 2013 r. w naszej szkole mogliśmy podziwiać
wystawę zainteresowań uczniów
„Moje hobby”.
Swoje zbiory zaprezentowali uczniowie klas I – VI.
Można było podziwiać przeróżne eksponaty
począwszy od tradycyjnych monet po kapsle.
Mamy nadzieję, że wystawa spodobała się, a może stała się dla Was inspiracją
aby też zacząć coś kolekcjonować.


Dopiero 23.05.2013 r. (Dzień Strażaka przypada na 04 maja)
klasy "0" - III wybrały się do nowo otwartej strażnicy
aby na ręce P. B. Syjczaka złożyć kwiaty i życzenia z okazji
Dnia Strażaka.
To opóźnienie spowodowane było pracami wykończeniowymi budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabim Rogu.
Sami strażacy byli bardzo zajęci i swoje święto połączyli
z uroczystym otwarciem tego pięknego budynku 18.05.2013 r.


Już 29 maja 2013 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka.
Imprezę rozpoczęto od „Wspomnień z przeszłości”
z udziałem rodziców i dziadków.
Można było obejrzeć wspaniałą wystawę „Pamiątki po moich przodkach”.
Nie obyło się też bez zawodów sportowych
gdzie uczniowie dali upust swoim umiejętnościom fizycznym.
Były też poczęstunki przygotowane przez Radę Rodziców, były lody, napoje.
Niemniej jednak okazało się, że największą atrakcją w tym dniu cieszyli się strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabim Rogu.
Strażackie pokazy i objaśnienia sprawiły uczniom najwięcej radości.
Czyżby wiersz Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem” był nadal aktualny?
Impreza pod patronatem P. A. Langowskiej, P. K. Jastrzębowskiej - Świerczyńskiej,
P. A. Koseckiej i P. M. Zmiarowskiego.


06.06.2013 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji V rocznicy nadania naszej szkole imienia Ireny Kwinto.
Rok rocznie obchodzimy to święto, ale w tym roku przyjechali do nas uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Bramce.
Imprezę rozpoczęła
Pani Dyrektor Barbara Wiktorzak a następnie pałeczkę przejął
 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mikołaj Lettkowski.
Ania Wiśniewska, Marta Hochherz, Klaudia Klimkiewicz i Marzena Mozol wyjaśniły wszystkim,
dlaczego Irena Kwinto zaczęła pisać baśnie i legendy.
Następnie aktorzy z klasy IV zagrali w utworze naszej patronki pt. "Żabka".
Dalej to już były same emocje.
Odbył się konkurs, „Jaka to legenda?", gdzie zwycięzcami okazali się uczniowie z klasy VI.
W jury zasiadały: Pani Helena Ged, Sołtys Żabiego Rogu Mirosława Mała
  i Przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Sowińska.
Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Ilustracje do baśni i legend Ireny Kwinto".
Najlepsi artyści w naszej szkole to:
Weronika Jóźwiak, Angelika Gajcy, Julia Leonowicz, Marta Majewska,
Anna Wiśniewska i Piotr Grabowski.
Następnie swoje umiejętności pokazali nam właśnie uczniowie z Bramki.
Był taniec, śpiew i piękne przedstawienie, za co im i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
 
Dziękujemy również Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.Czerwiec to w szkołach miesiąc wycieczek i właśnie 12.06.2013 r.
uczniowie klasy IV z naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Morąga.
Chcemy powiedzieć, że zwiedzanie najlepiej rozpocząć od najbliższego otoczenia.
W naszym mieście gminnym naprawdę jest, co odwiedzać.
My byliśmy z wizytą w morąskim ratuszu gdzie uczniowie poznali historię Morąga.
Mieli też zaszczyt obejrzeć wystawę prac plastycznych morąskich twórców sztuki.
Zachęcamy do odwiedzenia najbliższego nam przybytku sztuki historycznej i współczesnej.


28.06.2013 r. odbyła się ostatnia uroczystość w naszej szkole w roku szkolnym 20012/2013,
a mianowicie zakończenie roku szkolnego.
Dla najlepszych uczniów były nagrody, a dla wszystkich życzenia słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

ROK SZKOLNY 2013/2014

Witaj szkoło na wesoło! Tak właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014.


05.09.2013 r. odbyło się spotkanie z morąskimi policjantami,
na którym uczniowie naszej szkoły utrwalili sobie zasady ruchu drogowego
oraz dowiedzieli się jak bezpiecznie postępować w trudnych dla uczniów sytuacjach.


20.09.2013 r. odbył się apel z okazji "Sprzątania Świata".


Piękna pogoda umożliwia spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
W jaki sposób można wykorzystywać piękną aurę pokazuje nam klasa V.


Uroczysty apel z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
odbył się w naszej szkole 11.10.2013 r.
Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas IV i V
pod kierunkiem P. A. Ruczyńskiej i L. Mackiewicz.
W tym roku
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali:
P. Lidia Mackiewicz,
P. Katarzyna Zaniewska,
P. Paweł Góra.

Natomiast P. Marcin Zmiarowski otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty.
Wszystkim składamy wielkie gratulacje!


18.10.2013 r. odbyło się oficjalne ślubowanie klasy I.
Po części artystycznej Pani Dyrektor Barbara Wiktorzak
mianowała każdego "pierwszaka" na ucznia
Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu.
Następnie Rada Rodziców, uczniowie kl. II i III oraz Pani Anna Ruczyńska
wręczyli uczniom prezenty.
Na koniec wychowawczyni kl. I Pani Lidia Mackiewicz
zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek do klasy.


Na przełomie września i października 2013 roku
pod patronatem P. A. Langowskiej odbyło się kilka "zdrowych akcji".
Jako
"Szkoła Promująca Zdrowie" już od klasy "0" poznajemy zasady zdrowej diety.
Razem z naszymi mamami robiliśmy świeże, przepyszne soki owocowe.
Klasa III pod opieką wychowawczyni przyrządziła sałatki owocowe i warzywne.
"Starszaki”, jak co roku dzieliły się owocami ze swoich sadów i ogrodów w akcji
" Podziel się owocem", a w " Tygodniu owocowym" zorganizowanym przez
Radę Rodziców wszyscy uczniowie mogli posmakować owoców znanych i nieznanych,
wspaniałych zup warzywnych, a nawet czosnku.


Święto Pieczonego Ziemniaka - impreza szkolno - wiejska na plaży.


W przeddzień uroczystości
Wszystkich Świętych
dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I udały się na wycieczkę na cmentarz ewangelicki.
Maluchy były bardzo przejęte gdyż większość z nich pierwszy raz widziała
w takim stopniu zniszczone mogiły.
Dzieci zapoznały się z historią powstania cmentarza, a następnie zapaliły światełka
na uporządkowanych wcześniej przez gimnazjalistów grobach.


W tym roku
Święto Niepodległości obchodziliśmy 12 XI 2013 r.
Piękną i wzruszającą uroczystość przygotowali uczniowie z klas V i VI
pod  ścisłym kierownictwem P. Katarzyny Zaniewskiej.
Akompaniamentu gitarowego użyczyła P. Marzena Kowalska,
a dyrygowała P. Danuta Niewińska.


"Mikołajki" to dzień, w którym obchodzimy imieniny Świętego Mikołaja.
W całej naszej szkole uczniowie w bardzo różny sposób obchodzili to święto.
W klasie V pojawiła się nawet przepiękna choinka
a z oddziałach "0" był sam Święty Mikołaj.
Oczywiście nie obyło się też bez drobnych upominków,
co zresztą  widać na załączonej fotografii.
To "zerówkowicze" dumnie pokazują swoje prezenty.


W dniach 29.11- 01.12.2013 r. przebywali w naszej szkole zawodnicy kadry Polski w unihokeju.
 29 grudnia uczniowie mieli możliwość obejrzenia treningu zawodników
 oraz rozegrania krótkich meczów z kadrowiczami.
Szczególnie zachwyciły prezenty: róże dla zawodniczek
 i piłeczki z autografami dla zawodników najmłodszej grupy.
 Postawa i zachowanie kadrowiczów budziły podziw uczniów i pracowników szkoły.
 Wspaniała promocja sportu. Gratulacje dla organizatora – nauczyciela  Marcina Zmiarowskiego.


20.12.2013 r. jeszcze przed świętami można było poczytać świąteczne życzenia,
które nadsyłali uczniowie w ramach konkursu informatycznego pt. "
Świąteczna Kartka".
Oto
 Finaliści konkursu:
Michał Klepczyński
Amelia Rędzia
Maja Walecka

oraz laureatka konkursu fotograficznego
Angelika Gajcy.
Życzenia są pod "Foto".


W tym roku przepiękne
Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowali uczniowie klasy II.
Jak widać na zdjęciu do Betlejem zawitały prawie wszystkie postacie z dziecięcych bajek.
Wielkie brawa dla tak młodych aktorów jak i reżysera
Danuty Niewińskiej.
Oprawa muzyczna -
Marzena Kowalska
Scenografia -
H. Ged, A. Langowska
Kostiumy -
rodzice!


BEZPIECZNE FERIE
to temat kolejnego już spotkania z przedstawicielami morąskiej policji..
Uczniowie naszej szkoły z wielkim skupieniem wysłuchali przestróg
związanych z zabawami na śniegu i lodzie.
Mieli też możliwość zadawania nurtujących ich pytań,
na które skrupulatnie i wnikliwie odpowiadali morąscy funkcjonariusze.


24.01.2014 r. do klas "0" - III zawitało mnóstwo bajkowych postaci.
Sprawcą tego hucznego najazdu był oczywiście
bal karnawałowy.


Również
24.01.2014 r. balowali  uczniowie klas IV - VI.
Były taneczne konkursy, korowody i zabawa na 102.
Całość opracowała i przeprowadziła
opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Agnieszka Langowska.


Zaraz po balu tj.
24.01.2014 r. uczniowie klas "0" - III wyjechali do Morąga
na interaktywne warsztaty teatralne pt.
"Magia obrazu".


W piątek 14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Walentynki.
Walentynkowy Listonosz z Samorządu Uczniowskiego pomagał dostarczać dowody sympatii
Waszym kolegom i koleżankom.


Dnia 28 lutego 2014r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbył się gminny konkurs
 "Młodzież zapobiega pożarom".
Uczeń naszej szkoły z kl. VI - Artur Syjczak zdobył 3 - cie miejsce,
 tym samym awansując do powiatowej części konkursu.


W tym roku uczniowie klasy II "tłusto" uczcili Tłusty Czwartek (27.02.2014 r.).
Koniec karnawału to także okazja do tanecznych szaleństw.
 Jak ten dzień spędzili uczniowie klasy II,
oczywiście pod czujnym okiem wychowawczyni Danuty Niewińskiej można zobaczyć pod "Foto".


7 marca 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pokazach naukowych
"Fizyka dla Smyka".
Zajęcia te poprze zabawę przybliżyły dzieciom tajemnice otaczającego nas Świata.
Jak widać poniżej uczniowie brali czynny udział w eksperymentach.TRZECH WSPANIAŁYCH UCZNIÓW,
którzy uzyskali najlepsze wyniki za I półrocze roku szkolnego 2013/ 2014.
Od lewej
Angelika Gajcy z kl. V,
w środku
Nikola Raszczyk z kl. IV
i
Natalia Zaniewska z kl. VI.
Wielkie gratulacje!!!
Nagrody za wyniki to plecaki wręczone na apelu przez Panią Dyrektor.


Klasa II postanowiła zachęcić wszystkich do spożywania witamin w postaci warzyw i owoców.
Oto ich plakatowe deklaracje.

Przyszłe polonistki?

14.03.2014 r. w Szkole Podstawowej w Słoneczniku
odbył się
Gminny Konkurs Języka Polskiego.
Nasza uczennica
Julia Leonowicz  zajęła I miejsce,
a
Natalia Zaniewska zdobyła wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Dnia 19.03.2014 r. w klasie II odbyła się I część lekcji otwartej prowadzonej przez
P. E. Galanek n.t.
"Z Kujawskim pomagajmy pszczołom"
pod patronatem firmy produkującej olej Kujawski.
Dzieci wraz z rodzicami mogły poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pszczół,
a także wykorzystać swoje zdolności artystyczne przy wykonywaniu pszczółek
wg pomysłu P. H. Ged.Z okazji Dnia Wiosny już 20.03.2014 r. w naszej szkole uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną pt.
"Wiosenne dzieciaki"
przedstawioną przez zaprzyjaźnioną już panią leśnik z Dobrocina.
Natomiast
21.03.2014 r. żegnaliśmy zimę, a witaliśmy już kalendarzową wiosnę.
 

26.03.2014 r. P. Elżbieta Galanek przeprowadziła II część projektu -
"Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

Tym razem wszyscy mieli okazję spotkać się z pszczelarzem P. E. Tuckim z Zawrot,
który pokazał pszczele produkty, strój pszczelarza i zawartość uli.
Opowiedział też wiele ciekawostek z życia pszczół..
Uczniowie mieli też okazję wspólnie z P. Heleną Ged wykonać
dla pszczółek kwiatowy ogród.


Świat bez śmieci to szczęśliwe wszystkie dzieci.
Tak brzmi hasło wymyślone przez Patrycję Zaniewską do szkolnej wystawy prac klasy V.
Wystawa ta, to zbiór niemalże artystycznych plakatów,
które to mówią nam krok po kroku - jak dbać o środowisko, czyli to i owo o EKOLOGII.
Klasa V szczególnie zachęca do segregacji odpadów, sadzenia drzewek i minirecyklingu,
który to możemy zastosować ze wszystkiego i na wszelkie okazje (bez okazji też).


Klasy I i II  25.04.2014 r. skorzystali z zaproszenia myśliwego Brysia
i leśniczego z l
eśnictwa Wilnowo i odwiedzili leśne ostępy.
Wycieczka miała charakter rekreacyjno - oglądowo - praktyczny.
Po wysłuchaniu ważnych leśnych osobistości - leśniczego i myśliwego
uczniowie pod opieką
H. Ged i E. Galanek sadziły las, piękne pachnące lipy.
Na zakończenie spotkania była kiełbaskowa uczta.
Całość przeplatana była ciekawostkami o zwierzętach i oczywiście drzewach.


Z okazji kanonizacji naszego Papieża Jana Pawła II
w naszej szkole 06.05.2014 r. odbyła się piękna uroczystość
przygotowana przez wszystkich uczniów, a pod kierunkiem P. Marzeny Kowalskiej.
Otóż najpierw mieliśmy okazję zobaczyć piękny film o naszym świętym,
a w dowód wdzięczności wszystkie klasy przygotowały ulubione
przez Jana Pawła II piosenki religijne.
Na koniec dziewczęta z klasy IV,
które zdobyły wyróżnienie na morąskim konkursie
 zaśpiewały za co kochamy naszego świętego Jana Pawła II.
 

09 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu 
został zorganizowany III Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI. 
Udział wzięło 17 reprezentantów następujących placówek: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu
Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu
Szkoła Podstawowa w Łącznie
Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
Wśród najlepszych uczestników znaleźli się odpowiednio:
I miejsce – Aleksander Warzecha (SP 3)
II miejsce – Anna Pająk (SP 4)
III miejsce – Natalia Zaniewska (SP Żabi Róg)
IV miejsce – Adam Chiliński (SP 3)
V miejsce – Weronika Gancewska (SP 2)
Organizatorzy zapewnili zwycięzcom atrakcyjne nagrody:
markowe głośniki komputerowe, słuchawki, kalkulator.
Każdy uczestnik nie będący na podium otrzymał dyplom oraz tablice gramatyczne 
w postaci książki.
Dziękujemy wszystkim szkołom za przybycie. Mamy nadzieję, że było warto. Liczymy na to, 
że uda nam się spotkać w przyszłym roku.
Nauczyciel koordynujący:
Paweł Góra
Nauczyciel wspomagający:
Lidia PrajwockaW dniu 14.05.2014 r. 30 uczniów z klas IV- VI wraz z nauczycielkami E. Galanek
i A. Ruczyńską odwiedziły Gdyńskie Akwarium gdzie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych.
Pracowały z mikroskopami i oglądały okazy rozgwiazd, jeżowców i ryb
oraz przeróżne muszle Morza Bałtyckiego.
W "sali mokrej" mogły dotknąć jesiotra i starnię.
Oglądały też projekcje filmowe dotyczące rafy koralowej.
Na zajęciach w terenie oglądały przez lornetki kormorany i mewy śmieszki.
Na szczęście pogoda dopisała i uczniowie wrócili bardzo zadowoleni!


Dni Rodziny w naszej szkole rozpoczęła klasa II pracując zespołowo nad plakatami
"Rodzina domem miłości".

A TO POLSKA WŁAŚNIE! - to temat projektu klasy V w ramach,
którego uczniowie pod kierunkiem wych. A. Ruczyńskiej
wykonali modele najciekawszych polskich budowli.

Prezentacja modeli odbyła się na Dniach Rodziny


Dni Rodziny odbyły się w naszej szkole 30.05.2014 r.
Bajdocja, sport, taniec, wystawy to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych
przez zespół nauczycieli - A. Langowską, K. Jastrzębowską - Świerczyńską i M. Zmiarowskiego.


W ramach corocznych obchodów
Dni Rodziny
w klasie V została zrealizowana lekcja ekologiczna z udziałem rodziców
n. t.
Ekologiczna rodzina - rodzina z przyszłością.
W trakcie lekcji rodzice i uczniowie mogli się pochwalić swoją wiedzą na temat ekologii.
 Powstały też tekturowe postacie, które miały przedstawiać rodzinę, która na co dzień żyje
w zgodzie  z ekologią. Lekcję poprowadziła E. Galanek.


"Żabi Róg - moja mała Ojczyzna" to tytuł projektu kl. III.
Uczniowie z wychowawczynią P. Anną Kosecką zgromadzili
dość pokaźny, historyczny zbiór na temat miejscowości, w której mieści się nasza szkoła.
Mogliśmy go podziwiać podczas Dnia Patrona, a teraz na naszej stronie internetowej
pod "Foto".
Na uwagę zasługiwały wiersze o Żabim Rogu, które opublikujemy w najbliższym czasie.


6.06.2014 r. obchodziliśmy 6 rocznicę nadania naszej szkole imienia.
Uroczystość obfitowała w przeróżne atrakcje, m.in.:
Prezentacja sylwetki patronki szkoły.
Inscenizacja teatralna.
Galeria postaci – pokaz mody.
Konkurencje – rywalizacje drużyn.
Pokazy artystyczne w wykonaniu uczniów.
Całą imprezę przygotowali uczniowie pod kierunkiem zespołu nauczycielskiego w skład,
którego weszli: H. Ged, K. Zaniewska, J. Sikorska, D. Niewińska, L. Prajwocka.
Natomiast słodki poczęstunek zapewnili niezawodni rodzice.28.05.2014 r. "zerówkowicze" postanowili się zintegrować i pojechali do Nowej Holandii.
Co tam się działo można przekonać się oglądając prezentację,
która jest tradycyjnie pod "Foto".13 czerwca 2014 r. – w piątek – klasy IV - VI
pod opieką p. P. Góry i P. A. Ruczyńskiej wybrały się na tor kartingowy do Elbląga.
Halowy Tor Kartingowy w Elblągu zbudowany jest na powierzchni 2000 m².
Nawierzchnię toru stanowi posadzka betonowa.
Tor zabezpieczony jest bandami wykonanymi z opon samochodowych
oraz rur z tworzywa sztucznego. Tor pomimo, że szybki, jest bezpieczny.
Jazda na gokartach – z odrobiną adrenaliny - sprawiła wszystkim mnóstwo radości.


W dniu 16.06.2014 r. na wycieczkę zorganizowaną przez P. E. Galanek
we współpracy z P. A. Ruczyńską i P. D. Niewińską klasa II
i część uczniów z klasy IV, V, VI pojechała do Słowińskiego Parku Narodowego.
Uczniowie mieli okazję zwiedzić muzeum
Słowińskiego Parku Narodowego,
uczestniczyć w zabawach dydaktyczno - ekologicznych dotyczących tematyki
związanej z florą i fauną polskiego wybrzeża.
Przebyli też ścieżkę ekologiczną wzdłuż jeziora Łebsko,
spacerowali po plaży Morza Bałtyckiego oraz weszli na wieżę widokową.


27.06.2014 r. w całym naszym kraju odbyła się wyczekiwana
przez wszystkich uczniów uroczystość pn.
"Zakończenie roku szkolnego".
W naszej szkole również jest to najbardziej oczekiwana chwila,
ale tym razem owa chwila wyjątkowo obfitowała w wyróżnienia i nagrody.
Były to nagrody za naukę, czytelnictwo, konkursy, oszczędzanie, frekwencję i za osiągnięcia sportowe.
 Nie zabrakło też podziękowań  i gratulacji dla rodziców.

ROK SZKOLNY 2014/2015

1.09.2014 r. o godz. 9.00
, chyba jak w całej Polsce, 
uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015.
W tym nowym roku szkolnym wszystkim uczniom  życzymy bardzo dobrych ocen,
nauczycielom cierpliwości, pracownikom administracji i obsługi wytrwałości,
a wszystkim miłej i życzliwej atmosfery.


Dzisiaj tj. 1 X 2014 r. w ramach projektu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"
do klas "0" - III przybyła przedstawicielka
Ochotniczej Straży Pożarnej we Florczakach P. Katarzyna Żurawska.
Na spotkaniu uczniowie mieli okazję utrwalić sobie zasady
bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
a  P. Katarzyna odpowiadała na wszystkie pytania dzieci.
Pod jej czujnym okiem uczniowie fachowo zgłaszali pożary,
utrwalali numery alarmowe i zapoznali się z elementami
wyposażenia każdego strażaka.
Nie ma wątpliwości, że w naszej szkole są przyszli stróże bezpieczeństwa pożarowego.Dnia 2 października 2014 roku odbyło się spotkanie uczniów
Szkoły Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu z przedstawicielem
Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w Jerzwałdzie
panią Alina Rodziewicz – Kierownik Zespołu ds. dydaktycznych.
Prezentacja pt. "Mieszkańcy lasu bardzo spodobała się uczniom.
Biblioteka publiczno- szkolna zaprosiła pracownika Parku
w ramach realizacji zaplanowanych działań w projekcie Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła w naszej szkole
Pani Dyrektor Barbara Wiktorzak.
Uświadomiła wszystkim zebranym, że bez edukacji nie byłoby
postępu w każdej dziedzinie życia.
Jak co roku złożyła wszystkim życzenia i wyróżniła dwie nauczycielki
za ich dodatkowe zajęcia na rzecz szkoły, Panią Helenę Ged i Romę Olszewską.
Natomiast Nagrodę Burmistrza otrzymał Pan Marcin Zmiarowski.
Po części oficjalnej pałeczkę przejęli uczniowie i wprowadzili nas
w bardzo oryginalną część artystyczną.
Wielkie podziękowania należą się uczniom ale i paniom, które to wyreżyserowały.
Były to P. Katarzyna Zaniewska, P. Anna Ruczyńska i P. Marzena Kowalska.
 Oczywiście nie zabrakło też życzeń od Rady Rodziców, za które serdecznie dziękujemy.Ten wyjątkowy dzień przygotowali uczniowie z różnych klas naszej szkoły
 pod kierunkiem P. Marzeny Kowalskiej. Więcej pod "Foto".6 XII 2014 r. uczniowie z naszej szkoły i z Bramki wzięli udział w projekcji filmów dokumentalnych
oraz uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez psychologa.

  Nasza szkoła bierze udział w IV Ogólnopolskim Konkursie
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ
 pod hasłem: PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA.
Tematyka filmów oscylowala wokół przemocy i agresji, z którą spotykają się uczniowie
oraz zachęcała młodych ludzi do walki z własnymi słabościami.

Filmy były dla dzieci niezwykłym przeżyciem i źródłem ciekawych, nowych doświadczeń.
W sposób bardzo obrazowy, czytelny i przejrzysty poruszały trudne życiowe problemy.Uroczystość z okazji tak ważnego dla nas wszystkich Święta Niepodległości
przygotowała w tym roku klasa III
oraz nasze szkolne piosenkarki Justyna Mikołajczyk, Marta Hochherz i Wiktoria Kostrzewa.
Całość wyreżyserowała Pani Danuta Niewińska.Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,
lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
To najlepszy start w nowy dzień! 
Wiedzą to już uczniowie klas I - III naszej szkoły,
którzy biorą udział w  programie edukacyjnym „ Śniadanie daje moc”.
7 listopada, w "Dniu Śniadanie Daje Moc",
zorganizowaliśmy śniadanie w naszej szkolnej stołówce.
Dzieciaki miały frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi,
ale także spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się,
co lubią na śniadanie inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne.
Przykład, który może przemówić do wyobraźni dzieci?
Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę,
a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki.
Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”.


Jako Szkoła Promująca Zdrowie prowadzimy kilka „ zdrowych” akcji,
które co roku cieszą się wielką popularnością wśród uczniów.
A są to m.in.: „Podziel się owocem”- uczniowie przynoszą
dla swoich kolegów i koleżanek owoce z własnych sadów,
 „Tydzień owoców i warzyw”, organizowany przy współpracy z naszymi rodzicami,
robienie soków owocowych - klasa O .
Z nami zawsze zdrowo!Kiermasz Taniej Książki.
Tradycją naszej szkoły jest coroczny kiermasz książek.
Mamy okazję nabycia ciekawych pozycji  w atrakcyjnych cenach.
Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego,
 a może sprawi prezent komuś bliskiemu.
Organizator: Samorząd UczniowskiDnia 27 listopada 2014r. Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową.
Ci, którzy nie mogli na nią przybyć, mogli skorzystać z usług naszych „szkolnych wróżek”
na przerwach i poznać swoją przyszłość.


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty, Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu oraz fotograf Hubert Kalinowski
zorganizowali  wystawę fotograficzną przygotowaną przez uczestników projektu "Wspomnienie starej fotografii" w Zawrotach. Warsztaty fotograficzne odbyły się na przełomie września i października 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Zawrotach oraz w plenerze.
Zajęcia prowadzone były przez państwa Paulinę i Huberta Kalinowskich

    Wernisaż wystawy odbył się 18.11.2014 r. o godz. 11.00 w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Żabim Rogu."Cicha noc święta noc ...", to piękne jasełka przygotowane przez klasę III
i panie: Marzenę Kowalską i Danutę Niewińską.
Piękną kolędę zaśpiewała też nasza szkolna solistka Nikola Raszczyk.
Życzenia wszystkim złożyła Pani Dyrektor Barbara Wiktorzak.12.01.2015 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „ Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”,
w którym udział bierze nasza szkoła odbyły się zajęcia „ Mój przyjaciel jest inwalidą”.
Prowadzono je w małych grupach, miały one charakter warsztatów.
Dzieci wchodziły w role osób niepełnosprawnych próbowały wykonywać różne czynności
związane z funkcjonowaniem w życiu codziennym.
Większość nie zdawała sobie sprawy z tego, że bycie osobą niepełnosprawną jest trudne.
Miały też spostrzeżenia dotyczące odbierania bodźców z otaczającego świata: w przypadku braku  zmysłu wzroku, słuchu.
Udział w zajęciach przybliżył im świat osób niepełnosprawnych, które są wokół nich.23.01.2015 r. w naszej szkole było bardzo wesoło i kolorowo.
Sprawcami tej sytuacji byli: Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.
To organizatorzy balów karnawałowych w klasach "0" - III i IV - VI.13.02.2015 r. uczniowie klasy VI przeszli 4 - godzinne szkolenie
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Bardzo interesujące dla uczniów były takie formy udzielania pierwszej pomocy
jak bandażowanie ran czy też masaż serca demonstrowany na fantomach.
Szkolenie prowadziła przedstawicielka Zarządu Rejonowego PCK w Morągu.Walentynki w naszej szkole stały się już świętem obchodzonym od kilku lat.
W tym roku również uczniowie pod okiem Pani Agnieszki Langowskiej robili piękne walentynkowe kartki,
które na długiej przerwie dostarczał walentynkowy listonosz.


Oto laureatki konkursu "Trzech Wspaniałych".
Najwyższe średnie ocen w swoich klasach w I semestrze
roku szkolnego 2014/2015 otrzymały kolejno:
w kl. IV- Klaudia Chołołowicz,
w kl. V- Nicola Raszczyk,
w kl. VI - Alicja Retka. 20.02.2015 r. w naszej szkole w ramach projektu
Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń
odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VI
z naczelnikiem Wydziału Prewencji w Morągu
starszym aspirantem Januszem Cioskiem.
Na spotkaniu przeanalizowano m.in. takie aspekty prawne, jak:
- Co to jest prawo?,
- Kto ustanawia prawo?,
- Co to jest przestrzeganie prawa?,
- Co to jest prawo cywilne?,
- Przykłady łamania prawa,
- Jak prawo określa dziecko łamiące przepisy?,
- Odpowiedzialność cywilna nieletnich,
- Co to demoralizacja?,
- Co to są czyny karalne?,
- Schronisko dla nieletnich.
Uczniowie byli bardzo dociekliwi i zadawali szczegółowe pytania,
na które skrupulatnie odpowiadał gość spotkania starszy aspirant Janusz Ciosek.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie nie będą łamali prawa!!!Dzień Kobiet, Dzień Kobiet,  niech każdy się dowie, że dziś jest święto dziewczynek!
Wszystkiego najlepszego! Dziewczęta z klasy V z prezentami od swych kolegów z klasy.


Pokazy naukowe „Fizyka dla Smyka” to tytuł ciekawej oferty edukacyjnej 
dla szkół i przedszkoli przygotowanej przez Akademię Nauki w Olsztynie.
Pokazy naukowe „Fizyka dla Smyka” mają na celu przybliżenie dzieciom 
tajemnic otaczającego nas Świata poprzez zabawę i eksperymenty fizyczne. 
Gwiazdami pokazów naukowych "Fizyka dla Smyka" są dzieci. W czasie 45 
minutowego spotkania, pod przewodnictwem prof. Pytalskiego, 
przeprowadzają kilkanaście ciekawych eksperymentów fizycznych 
korzystając z unikalnych zestawów edukacyjnych Akademii. Młodzi 
uczestnicy bawią się na tych zajęciach znakomicie.

 

Już 19.03.2015r powitaliśmy wiosnę w naszej szkole. Klasy 0 - VI
spotkały się z leśnikiem z Nadleśnictwa Dobrocin, który opowiedział im o zwierzętach,
które budzą się na wiosnę oraz o takich, które są dla nas groźne.
Klasy I a i I b oraz III były z wizytą u leśniczego w Leśnictwie Wilnowo.
Natomiast klasy IV - VI przeszły przez ulicami Żabiego Rogu, odwiedziły wiejską siłownię i cmentarz ewangelicki.
Na cmentarzu sołtys wsi pani Mirosława Mała opowiedziała uczniom krótką historię powstania cmentarza.
Na zakończenie tego bogatego w atrakcje dnia było ognisko i pieczone kiełbaski.
Pogoda była iście wiosenna aż nie chciało się wracać na lekcje.


25 kwietnia 2015 roku uczennice Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu – Helena Lotarska i Marta Czajka
oraz ich koleżanka ze szkoły filialnej w Bramce – Weronika Świderska,
wzięły udział w II Miejsko-Gminnym Konkursie Języka Angielskiego klas III,
organizatorem którego była Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu.
Dziewczynki zaprezentowały wysoki poziom wiedzy i umiejętności językowych – Helena Lotarska zajęła III miejsce,
a  Marcie Czajce zabrakło tylko jednego punktu do zdobycia wyróżnienia.
Uczennice odebrały nagrody i dyplomy z rąk pana Marka Siudaka, naczelnika Wydziału Oświaty.
Serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu!
Uczennice zostały wytypowane do konkursu drogą eliminacji wewnątrzszkolnych,
w których wzięły udział także ich koleżanki z klasy: Maria Graczyk, Julia Klepczyńska, Lidia Gajcy i Wiktoria Bukowska.
Wymienione dziewczynki zasługują na ogromne brawa  za chęć rozwijania naturalnych zdolności językowych
oraz przede wszystkim za entuzjazm i trud włożony w przygotowania.


Dnia 6 maja 2015 r. klasa III wraz z p. Niewińską i p. E. Galanek
odwiedziły Gdyńskie Centrum Experyment. Uczniowie mieli okazję przekonać się, jak
działają otaczające nas maszyny i jak funkcjonuje ludzki organizm.
Obserwowali też różne zjawiska optyczne, szukali śladów  dzikich zwierząt
i słuchali donośnego ich krzyku. Bawili się w archeologów oraz poznali
wiele innych ciekawych zjawisk świata, który nas otacza. 
Klasa miała możliwość wejścia na pokład historycznego Daru Pomorza, zwiedzić
zatokę gdzie cumują żaglówki oraz pobawić się na gdyńskiej plaży.
Pogoda była cudowna, więc wycieczka się udała w 100%.


20 maja nasza ekipa rowerowa tj. Hubert Pieniążek, Jakub Suchocki i Jakub Jóźwiak
po raz drugi spróbowali swych sił na rowerowym torze przeszkód,
ale tym razem w Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu.
Na poprzednim turnieju w Szkole Podstawowej nr 3 chłopcy zajęli zespołowo IV miejsce,
a tym razem  przy klasyfikacji indywidualnej  nasi rowerzyści zajęli 6, 7 i 8 pozycję.W dniu 21 maja klasy I a i b wybrały się do Olsztyna, aby w Muzeum Przyrody
uczestniczyć w lekcji n.t. "Dlaczego ptaki latają".
Dzieci miały okazję dotknąć piór sowy i jastrzębia, jajka kosa,
mogły też obejrzeć okazy zwierząt żyjących na Warmii i Mazurach.
Odwiedziły także Planetarium, w którym obejrzały projekcję
dotyczącą Ziemi, Księżyca i Słońca. Zadowolone odwiedziły Mcdonalda.


Ponownie uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w pokazie Akademii Nauki "FIZYKA DLA SMYKA".
Tym razem wszystko o powietrzu.
Przy zakupie biletów skorzystaliśmy z dofinansowania ekologicznego projektu
 "PRZYRODA TO NASZA SĄSIADKA" autorstwa P.E. Galanek.


W dniach 29 - 30 maja 2015 r. 30 - osobowa grupa uczniów naszej szkoły
wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Trójmiasta. Program wycieczki nie pozostawiał czasu na nudę.
Odwiedziliśmy JUMPCITY w Gdyni, gdzie przekonaliśmy się, jak niełatwą sztuką jest zrobienie salta.
Emocje wyciszyliśmy na spacerze po Skwerze Kościuszki.
Tak zrelaksowani mogliśmy już zasiąść na widowni Teatru Muzycznego w Gdyni,
aby obejrzeć spektakl pt. "Shrek". Długotrwałe owacje po przedstawieniu mogą być tylko dowodem na to,
że historia zielonego ogra i jego przyjaciela Osła bardzo nam się podobała.
Zajęcia w sali interaktywnej w Muzeum Morskim w Gdańsku pozwoliły nam na chwilę posmakować życia marynarza.
Sterowanie statkiem, nadawanie wiadomości alfabetem Morsea, załadunek towaru itp.
 Zajęcia obudziły w niektórych marzenia o morskich podróżach.
Jednak "wiatr we włosach" poczuliśmy podczas rejsu statkiem na Westerplatte.
Duże wrażenie na wszystkich zrobiły zajęcia w Centrum EXperyment w Gdyni.            
To miejsce jednocześnie uczy i bawi, wyzwala kreatywność, pobudza ciekawość i głód wiedzy.
Bawiliśmy się wspaniale. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do domu.


Dzień Dziecka w naszej szkole upłynął pod znakiem zabawy i sportu.
Maluszki miały okazję dokazywać na Dmuchanym Placu Zabaw, a starszaki potańczyć na dyskotece.
Zawody sportowe na hali obudziły w nas ducha rywalizacji. Państwo Karwowscy z Gubit,
rodzice naszej uczennicy, właściciele hodowli owczarków środkowoazjatyckich,
wspaniale opisali nam jak zajmować się psem. 
Jedną z atrakcji było losowanie biletów na koncert idola nastolatków - Dawida Kwiatkowskiego
oraz biletu do kina, sponsorowanego przez SU. 
Rodzice przygotowali nam słodki poczęstunek, a p. Dyrektor lody. Mogliśmy też obejrzeć wystawę „Moje hobby”.
Swoje zainteresowania prezentowali m.in.: rysunki - M. Mozol, K. Gawrońska, M. Wiśniewska;
skamieliny - M. Wiśniewska; figurki - pet- shops i pieski - M. Retka; haft krzyżykowy - J. Retka (mama);
gry komputerowe - W. Jóźwiak; roboty - T. Kaczmarek.
Koordynatorami całej imprezy były P. Agnieszka Langowska i P. Kamila Jastrzębowska - Świerczyńska.


W roku szkolnym 2014/15 w okresie od września 2014 do 31 marca 2015 r. nasza szkoła brała udział
w Ogólnopolskim Konkursie „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” 
pod patronatem Komitetu Honorowego, w skład, którego wchodzą m. in.: Minister Edukacji Narodowej,
Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich,
przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji. Hasło konkursu to:
„PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA”.
Przez te 6 miesięcy realizowaliśmy zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów
podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego,
w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia - obywatela,
przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.
Konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.
Pieczę nad realizacją zadań konkursowych sprawowała pani Kamila Jastrzębowska Świerczyńska,
która w ramach Konkursu ukończyła kurs „Bezpieczna szkoła 2014” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. 
Koordynatorami były panie: Agnieszka Langowska i Jolanta Sikorska, Romana Olszewska, Sylwia Grodecka.                
Efektem podejmowanych działań jest uzyskanie tytułu „ BEZPIECZNEJ SZKOŁY”.


Jak co roku i w tym również 5 czerwca obchodziliśmy ŚWIĘTO SZKOŁY - DZIEŃ PATRONA.
Stacje z życia naszej patronki Ireny Kwinto przedstawiły nam uczennice
z klasy VI Wiktoria Kostrzewa i Justyna Mikołajczyk.
Uczniowie mieli okazję wziąć udział w teleturnieju "Gra w ciemno",
którą poprowadził pan Marcin Zmiarowski. 
Aktorki z klasy III pod kierunkiem pani Lidii Prajwockiej przedstawiły "Czerwonego Kapturka" w wersji anglojęzycznej .
Uczniowie z Bramki również grali, śpiewali a słowa tekstów i piosenek  ilustrowali ruchem.
Szkolne tancerki z klasy V dały popis tańca współczesnego,
a Nikola Raszczyk z tejże klasy zaśpiewała piękną piosenkę pt. "Modlitwa do Boga".
Pięknie i bez cienia tremy śpiewała też Maja Karwowska z oddziału "0".
Na zakończenie całej imprezy odbył się pokaz klasowych plakatów przedstawiających baśnie i legendy naszej patronki.
Nie obyło się jak zwykle bez owocowego poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców.
Nad całością czuwali pani Jolanta Sikorska i pan Paweł Góra, a w roli konferansjera wystąpiła Angelika Gajcy z kl. VI.


26.06.2015 r. odbyła się w naszej szkole  upragniona uroczystość  z okazji „Zakończenia roku szkolnego".
Prezentacja pod „Foto" pokazuje szczegóły, czyli kto dostał nagrody, dyplomy i wyróżnienia oraz moc podziękowań,
które szły w różnych kierunkach. Ubarwienia dodały tańce klas V i VI. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

ROK SZKOLNY 2015/16

1.09.2015 r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie
nowego roku szkolnego 2015/16.
Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Barbara Wiktorzak.
Na zdjęciu nasi najmłodsi uczniowie z oddziału "0".

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA 20 BARTOSZYCKIEJ BRYGADY

3 września w Morągu odbyły się
Uroczyste Obchody Święta 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,
w której brali udział szkolne poczty sztandarowe ze wszystkich szkół w naszej gminie.
Naszą szkołę reprezentowali
Oliwia Juzak, Igor Nadziak i Zuzanna Wachcińska.

LEŚNE ZMIANY I PRZEMIANY

23.09.2015 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią leśnik z Dobrocina.
Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat mieszkańców lasu
oraz zmian zachodzących w ostojach leśnych jesienią.
Na zakończenie spotkania pani leśnik rozdała wszystkim uczniom
upominki, zakładki do książek i odblaski.

MYŚLIWY BRYŚ OPOWIADA...

29 września odwiedził nas myśliwy pan Bryś,
który w ramach współpracy szkoły z kołem łowieckim pokazał dzieciom życie zwierząt leśnych.
Uczniowie mogli obejrzeć poroża przyniesione przez myśliwego
a także dotknąć wyprawione lisie skóry.
Nauczyciele dostali ciekawe dydaktyczne pomoce,
które będą przybliżały i ułatwiały poznanie życia w lesie przez naszych uczniów.

 PODZIEL SIĘ OWOCEM

Tradycją naszej szkoły stała się akcja " Podziel się owocem".
Uczniowie i nie tylko, ponieważ także pracownicy szkoły,
przynoszą dla całej szkolnej społeczności dary ze swoich ogrodów.
Zamiast drożdżówki lepiej poczęstować się jabłkiem
czy innym zdrowym owocem.

 WSPÓŁPRACA ŚWIETLIC W ŻABIM ROGU

09.10.2015 W Żabim Rogu odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.
Imprezę zorganizowały: Krystyna Stapurewicz- nauczyciel świetlicy w gimnazjum
oraz Agnieszka Langowska- nauczyciel świetlicy w szkole podstawowej
we współpracy z Joanną Syjczak ze świetlicy wiejskiej w Żabim Rogu.
Ładna pogoda pozwoliła na przeprowadzenie na świeżym powietrzu różnych zabaw
i konkurencji z ziemniakiem w roli głównej, m.in. bieg z ziemniakiem na łyżce,
 rzut ziemniakiem do celu, bieg w worku z ziemniakiem.
Wiele emocji, szczególnie gimnazjalistom, dostarczyła konkurencja siłowa-przeciąganie liny.
Dużym powodzeniem, szczególnie wśród młodszych dzieci, cieszyły się warsztaty plastyczne.
Wykazały się one inwencją twórczą wykonując „cudaki” z ziemniaków, warzyw i owoców.
W trakcie spotkania każdy mógł usiąść przy ognisku żeby upiec ziemniaki, owoce oraz kiełbaski.
Podczas wspólnej zabawy integrowali się uczniowie ze szkoły podstawowej
oraz gimnazjum wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami.
Dobre humory, zabawy i konkursy gwarantowały udaną zabawę.

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Prezentację o bezpieczeństwie w Internecie uczniowie klas IV - VI
mieli okazję obejrzeć 12.10.2015 r.

ŚLUBOWANIE KLASY I

Uroczyste ślubowanie naszych najmłodszych uczniów
odbyło się 13.10.2015 r.
Mamy nadzieję, że wiatry będą im sprzyjać
w podróży w cudowny świat nauki.
Pełnoprawni uczniowie na zdjęciu wyglądają wspaniale.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DEN obchodziliśmy w  naszej szkole 13.10.2015 r.
Uroczysty apel przygotowały klasy III, IV i V
pod kierunkiem swoich wychowawczyń.
W tym roku pani dyrektor Barbara Wiktorzak nagrodziła trzy nauczycielki:
Elżbietę Galanek, Annę Ruczyńską, Katarzynę Zaniewską,
oraz wszystkie panie z obsługi i administracji.
Ogromne brawa dla nagrodzonych pań i oczywiście dla uczniów,
którzy recytowali, śpiewali i tańczyli!

ZERÓWKI W PLANETARIUM I MUZEUM PRZYRODY

20 października uczniowie klas 0 mieli okazję w ramach projektu
"Małymi kroczkami poznajemy świat" napisanego przez p. E. Galanek do W-MODN
w Olsztynie obejrzeć projekcję w Planetarium pt. "Ziemia, Księżyc i Słońce"
a także uczestniczyć w zajęciach w Muzeum przyrody w Olsztynie w lekcji "Zwierzęta naszych lasów".

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ...

28.10.2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel
w celu złożenia gratulacji Pani Helenie Ged, Pani Paulinie Kalinowskiej
z Morąskiej Biblioteki Publicznej w Morągu oraz uczniom z klasy III.
Oto twórcy dzieła pt. "Bajka o dinozaurach", które zajęło I miejsce
w ogólnokrajowym konkursie KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ.
Uroczysta, finałowa gala odbyła się 22.10.2015 r.
w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie,
na którą zaproszona była Pani Helena Ged.
Nagrody i dyplomy wręczała minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Na apelu Pani Helena Ged przekazała wszystkim uczniom
i pracownikom pozdrowienia od pani minister
oraz życzyła uczniom przyjemnego czytania,
gdyż za zajęcie I miejsca w kategorii szkół podstawowych nasz placówka otrzyma 50 książek.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 10 XI odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
przygotowana przez uczniów klasy I, IV i V pod opieką p. D. Niewińskiej, A. Ruczyńskiej i K. Zaniewskiej.
Scenariusz obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze.
W przystępny i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny,
począwszy od zaborów a skończywszy na roku 1918,
kiedy to nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.
Uczniowie z zainteresowaniem wzięli udział w tej szczególnej lekcji historii.

FIZYKA DLA SMYKA

Po raz kolejny w naszej szkole gościła FIZYKA DLA SMYKA
zorganizowana przez p. Elżbietę Galanek.
Uczniowie z klas IV - VI mieli okazję wziąć udział w spotkaniu
z bardzo sympatycznym panem profesorkiem,
który demonstrował niesamowite doświadczenia.

"ZERÓWKA" ROBI ZDROWE KANAPKI


ANDRZEJKI 2015

W tym roku szkolne  Andrzejki obchodziliśmy na świetlicy wiejskiej w Żabim Rogu.
Na zaproszenie pani sołtys Mirosławy Małej do wspólnej zabawy stawił się
Samorząd Uczniowski z opiekunem, wychowawczyni klasy IV p. A. Ruczyńska
oraz wielu uczniów i mieszkańców Żabiego Rogu.
Oprawę muzyczną zapewnił nam DJ Bartek,
zaś  wróżki przepowiadały przyszłość wszystkim chętnym.


KLASA II PIECZE NA ŚWIĘTA PIERNIKI


MIKOŁAJKI W KLASIE I

4 XII 2015 roku klasę pierwszą odwiedził Mikołaj. Uczniowie otrzymali  prezenty,
a Mikołaj mógł posłuchać pięknie wyśpiewaną przez uczniów piosenkę "Bosy Pastuszek".
Była radość, uśmiech, a nawet łzy....


WIGILIA KLAS II


JASEŁKA KL. "0"B


JASEŁKA 2015

22.12.2015 r. odbyły się w naszej szkole Jasełka.
Aktorami tego wspaniałego przedstawienia była klasa IV
pod kierunkiem p. Anny Ruczyńskiej i p. Marzeny Kowalskiej.
Natomiast przepiękna zimowa dekoracja
to zasługa p. Agnieszki Langowskiej
.

LAUREATKI SZKOLNEGO KONKURSU

NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
I miejsce Marta Czajka
II miejsce Zuzanna Chamot
III miejsce Aleksandra Przekop
Wielkie gratulacje!
Kliknij w bombkę i obejrzyj prezentację życzeń.


DZIEŃ BABCI I DZIADKKA W I KLASIE

20 stycznia klasa I zaprosiła na Uroczystość Babcię i Dziadka.
"....takich fajnych dziadków mam..." to refren piosenki,
która przewijała się przez część artystyczną.
Wzruszeni goście z łezką w oku wysłuchali wierszy
deklamowanych przez wnuczęta.
Imprezę uświetnili słodkim poczęstunkiem rodzice dzieci.
Życzymy 100 lat!


NIECH ŻYJĄ BALE...

22.01.2016 r. to w naszej szkole dzień zabawy.
Zabawę karnawałową od samego rana rozpoczęły klasy 0-III,
a zakończyły klasy IV-VI.

 


NAJLEPSI UCZNIOWIE

W tym roku z "Trzech wspaniałych"
zrobiło się "Sześciu wspaniałych".
Przyczyniły się do tego uczennice z klasy IV,
które osiągnęły taką samą  wysoką średnią.
Są to: Czajka Marta, Klepczyńska Julia,
Lotarska Helena i Graczyk Maria.
W klasie V najwyższą średnią osiągnęła Chamot Zuzanna,
a w VI Raszczyk Nikola.
Nagrody uczennicom wręczyła dyrektor szkoły Barbara Wiktorzak
podczas balu karnawałowego.


6 wspaniała


WALENTY, WALENTY ...

Z okazji zbliżających się Walentynek  listonoszki
z Samorządu Uczniowskiego miały ręce pełne roboty!
Julka Klepczyńska z Izą Woźniak dostarczały kolorowe kartki
naszym uczniom, którzy mogli w ten sposób wyrazić swoją sympatię
do swych kolegów i koleżanek a nawet nauczycieli.


PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Z MYŚLIWYM BRYSIEM

Dnia 21 marca odwiedził klasy 0-VI myśliwy z koła łowieckiego "Leśnik" z Wilnowa
Pan Zbigniew Bryś.
Opowiadał uczniom o wiośnie i jej znakach, które można spotkać w lesie.
Pokazywał tez poroża leśnych zwierząt. Dzieci obejrzały również film o ptakach.
Pogoda była piękna , więc klasy 0-III wraz z wychowawcami wybrali się nad jezioro
żeby pożegnać zimę i powitać wiosnę paląc kukłę zwaną Marzanną.


DRUGI DZIEŃ WIOSNY W DOBROCINIE

Dnia 22 marca 2016r klasy I i II ab odwiedziły Nadleśnictwo Dobrocin. W ramach lekcji ekologicznych pani leśniczyna przeprowadziła lekcję n.t. "Ptasie pisanki", na której dzieci mogły zobaczyć różnorodne jajka znoszone przez ptaki leśne. Podczas spaceru po lesie dzieci obserwowały oznaki wiosny. Wizyta w nadleśnictwie zakończyła się wspólnym ogniskiem, pieczoną kiełbaską, bułeczką i soczkiem. Pogoda dopisała!


TRZECI DZIEŃ WIOSNY TEŻ W DOBROCINIE

W dniu 23 marca 2016 r. klasy IV i V też odwiedziły Nadleśnictwo Dobrocin. 
Pani leśnik opowiedziała nam o funkcjach lasów. Obejrzeliśmy film o 
lasach powiatu ostródzkiego. Spacer po lesie otworzył nam oczy na 
pierwsze oznaki wiosny. Na koniec mieliśmy wspólne ognisko.


MNIAM, MNIAM...

1 kwietnia do naszej szkoły zawitali aktorzy ze spektaklem pt. "Mniam, Mniam".
Tematyka przedstawienia to zdrowe odżywianie
i styl  życia z elementami ekologii. Była też mowa o uzależnieniach.
Uczniowie mieli okazję przekonać się, czym jest zdrowe jedzenie, jakie konsekwencje
niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania a także sięgania po używki.
Spektakl udowodnił, że zdrowy nie znaczy nudny!


GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY W MORĄGU

2 kwietnia 2016 r. w Szkole podstawowej nr 2 w Morągu
odbył się 15 Miejsko - Gminny Konkurs Ortograficzny Klas III.
Nasz uczeń Grzegorz Żach zajął w nim IV miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
na drodze karkołomnej polskiej ortografii.


GMINNY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY KLAS III

6 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu
odbył się gminny konkurs przyrodniczo - ekologiczny klas III.
Nasz uczeń, a można nawet powiedzieć szkolny przyrodnik
Tomasz Kaczmarek zdobył II miejsce.


GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

Oto tegoroczny laureat
Gminnego Konkursu Matematycznego
KRYSTIAN JASKULSKI

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa
im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

Krystian nie miał sobie równych.
Brawo i wielkie gratulacje!!!


KONKURS RECYTATORSKI

W Morąskim Domu Kultury odbyły się eliminacje
miejsko-gminne XXXIII Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”.
Jest to jeden ze znaczących konkursów twórczości poetyckiej,
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Nikola Raszczyk (na zdjęciu) zajęła III miejsce

w kategorii wiekowej Szkła Podstawowa klasy IV - VI.

DZIEŃ ZIEMI - DZIEŃ KSIĄŻKI

22.04.2016 r. w naszej szkole uczniowie połączyli dwa święta
„Międzynarodowy Dzień Ziemi” i „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”.
 Uczniowie z klasy III i IV poprzez inscenizacje i tańce uświadomili nam
wielkość i wagę problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Pochylmy się, zatem wszyscy nad losem planety,
na której żyjemy i o którą dbać musimy.
Mamy nadzieję, że od dzisiaj wszystkie śmieci będą trafiały do kosza.
W drugiej części uroczystości nasza bibliotekarka p. Helena Ged wyjaśniła nam,
że Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku
przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa,
edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
Konkursy i zagadki uświadomiły wszystkim jak wielką wartość mają książki.
To właśnie z nich dowiadujemy się wszelakich mądrościach.
Czytajmy je wszyscy razem i każdy z osobna.


ŻYWA LEKCJA HISTORII

28.04.2016 r. wzięliśmy udział w lekcji historii na żywo.
Temat lekcji: Początki państwa polskiego.
Na zdjęciu prezentują się główni bohaterowie-Mieszko I i Dobrawa.
 Wśród scenek, które w barwny sposób przybliżyły odległe czasy,
historycy z Kerin przenieśli nas w odległe zakątki naszej historii.

         
1-2-3 MAJA

Już 29.04.2016 r. rozpoczęliśmy świętowanie.
Wszyscy uczniowie przyszli na lekcje na galowo,
a niektórzy z pięknymi biało – czerwonymi kotylionami i chorągiewkami.  
Uczczenie Święta Pracy, Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja
klasa III rozpoczęła jakże polskim tańcem polonezem.
Etymologię tych świąt przedstawiły dziewczęta z klasy V i VI.
Natomiast klasa IV zaśpiewała takie pieśni jak
Polska flaga czy Majowa jutrzenka.
Całość zwieńczyła poezja T. Kubiaka, A. Słonimskiego i Z. Jerzyny.

             
200 KG KARMY DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu
z pomocą nauczycieli i rodziców zebrali ponad 200 kg karmy dla zwierząt
ze schroniska w Zbożnem koło Morąga.
Inicjatorem akcji była Rada Rodziców, a zbiórkę karmy prowadziły
opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. A. Langowska oraz p. L. Prajwocka.
Najbardziej zaangażowane w zbiórkę dzieci, wspólnie z rodzicami,
mogły odwiedzić schronisko, zobaczyć, w jakich warunkach przebywają tam zwierzęta,
a także wyprowadzić wybranego pupila na spacer i spędzić z nim czas.
Było to niezwykle wzruszające spotkanie.
Uczniowie naszej szkoły poprzez swoje ogromne zaangażowanie pokazali,
że, choć są mali, kryją w sobie wielkie serca.
Choć karma przez nich zebrana to kropla w morzu potrzeb bezdomnych zwierzaków,
pamiętajmy mądre słowa Wł. Loranca:
"Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia."

    
KLASA V NA LEKCJI PLASTYKI W MORĄGU

18.05.2016 r. klasa V odbyła ciekawą lekcję plastyki w terenie.
Uczniowie odwiedzili Morąski Ratusz, w którym obejrzeli wystawę prac malarskich
o tematyce kwiatowej autorstwa członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przy okazji zeszli do piwnic, w których mieści się Izba Pamięci Historycznej.
Podsumowanie lekcji odbyło się w Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera.
Tam już uczniowie mieli okazję podziwiać oryginalne dzieła mistrzów
portretu malarstwa holenderskiego z XVII wieku
.


GMINNY KONKURS Z ANGIELSKIEGO
W dniu 20.05.2016r. odbyła się piąta edycja gminnego konkursu języka angielskiego
„PRIMARY SCHOOL ENGLISH MASTERS” organizowanego przez
Szkołę Podstawową im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu.
Udział wzięło osiemnaścioro uczniów reprezentujących szkoły:
–    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta:
1. Krzysztof Karolkiewicz; 2. Martyna Żałobka; 3. Krzysztof Żochowski;
Nauczyciel przygotowujący: P. Anna Chmurzyńska – Dunia.
–    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu:
1. Stanisław Adamczyk; 2. Dominika Drzewiecka; 3. Maciej Miś
Nauczyciel przygotowujący: P. Alicja Kolterman.
–    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu:
1. Mirella Laura Borowska; 2. Jakub Krzysztof Mironowicz; 3. Dawid Rakowiecki;
Nauczyciel przygotowujący: P. Agnieszka Brzozowska.
–    Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Łącznie:
1. Kornelia Bednarczyk; 2. Wiktoria Kurdyła; 3. Miłosz Samotyjak;
Nauczyciel przygotowujący: P. Monika Zambrzycka.
–    Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku:
1. Julia Kwiatkowska; 2. Urszula Nowocin; 3. Martyna Opałka;
Nauczyciel przygotowujący: P. Ewa Piątek.
–    Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu:
1. Katarzyna Gawrońska; 2. Nikola Raszczyk; 3. Michał Żebrowski;
Nauczyciel przygotowujący: P. Paweł Góra.
Najwyższe miejsca zajęli odpowiednio:
1.      Mirella Laura Borowska;
2.      Miłosz Samotyjak;
3.      Krzysztof Karolkiewicz;
Wyróżnienia:
1.      Dawid Rakowiecki;
2.      Jakub Krzysztof Mironowicz;
Organizatorzy konkursu zapewnili atrakcyjne nagrody:
wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe, głośnik bezprzewodowy oraz powerbank.
Każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci rozmówek polsko – angielskich ze słowniczkiem.
Dziękujemy również P. Sebastianowi Szeludze
– nauczycielowi języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu za pomoc
w organizacji konkursu poprzez przygotowanie arkusza konkursowego.
Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy za rok :) Koordynatorzy: Lidia Prajwocka, Paweł Góra.

KLASA IV NA PLASTYCE W MORĄGU

25.05.2016 r. klasa IV pojechała na plastykę do Morąga.
Uczniowie odwiedzili Morąski Dom Kultury oraz Ratusz.
W Domu Kultury odwiedzili pracownię artystyczną, a w Ratuszu galerię malarstwa
i Izbę Pamięci Historycznej.

ŚWIĘTO RODZICÓW U NAJMŁODSZYCH
25 maja w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu w klasie "0" B
odbyło się Święto Rodziców.
Z tej okazji dzieci przygotowały dla swoich rodziców przedstawienie pt." Bal na zielonej łące".
Podczas uroczystego występu dzieci w strojach owadów,
w tle łąkowej scenerii, prezentowały przed rodzicami życzenia, wierszyki, piosenki oraz tańce.
Na koniec dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie robione prezenty
i zaprosiły ich na słodki poczęstunek.
Ze wzruszenia niejednemu rodzicowi zakręciła się łezka w oku...


DZIEŃ DZIECKA W "ZERÓWCE
"

Z okazji Dnia Dziecka klasa "0" B wybrała się na wycieczkę
do Teatru Lalek w Olsztynie na musical pt. "Psiakość".
Po wyjściu z teatru dzieci udały się na spacer po olsztyńskiej starówce
w celu zwiedzania zabytków, takich jak:
Wysoka Brama, pomnik Mikołaja Kopernika, pomnik św. Jakuba, Katedry i Zamku.

MOJE ULUBIONE ZWIERZĘ DOMOWE

Oto laureatki konkursu plastycznego
"Moje ulubione zwierzę domowe"
W kat. klas 0 - III: I miejsce - Roksana Wojtalik,
wyróżnienie - Maja  Karwowska;
w kat. klas IV - VI: I miejsce - Julia Chodup,
wyróżnienie - Zuzanna Sienkiewicz.
Gratulujemy!!!
Organizator: A. Langowska


DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO I NAUKOWO

30 maja uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Dziecka brali udział w pokazach „Fizyki dla smyka”.  
Różnorodne doświadczenia wzbudziły wielką ciekawość i pozwoliły odkryć
jak niezwykły jest otaczający nas świat.
Podczas zawodów sportowych dzieci mogły poczuć ducha rywalizacji.
Wszystkie drużyny zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem od Rady Rodziców oraz lodami.  
Mogliśmy też kupić książki na kiermaszu zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski
oraz obejrzeć wystawę zainteresowań naszych kolegów i koleżanek „Moje hobby”.
Wszystkim dzieciom życzymy radości i spełnienia marzeń!


FINALISTKI MISTRZOSTW POLSKI W UNIHOKEJU


DZIEŃ PATRONA

7 czerwca to w naszej szkole Dzień Patrona.
Uczniowie z wychowawcami czytali baśnie i legendy naszej patronki Ireny Kwinto,
a następnie rysowali do tych legend ilustracje. 
Najciekawsze prace znalazły się na szkolnej wystawie i zostały nagrodzone upominkami.
Wszyscy też mieli okazję obejrzeć prezentację o życiu i twórczości naszej patronki.


KLASA VI NA PLASTYCZNEJ WYCIECZCE W MORĄGU

8 czerwca klasa VI zakończyła serię wyjazdów do Morąga na żywe lekcje plastyki.
Uczniowie obejrzeli dziecięcą wystawę w Morąskim Domu Kultury
zorganizowaną przez instruktorkę ds. plastyki Małgorzatę Fudałę,
której na łamach naszej strony serdecznie dziękujemy.
Ponadto zwiedziliśmy galerię w morąskim ratuszu
gdzie zawisły obrazy dorosłych twórców naszego regionu i wytwory rękodzieła.
Nie omieszkaliśmy też odwiedzić Morąskiej Izby Pamięci Historycznej,
po której oprowadzała nas sympatyczna przewodniczka.
Całą miniwycieczkę zakończyła degustacja morąskich lodów.
Serdecznie dziękujemy firmie przewozowej Mobilis za obniżenie kosztów przejazdu.


EURO 2016

W dniach 16.06.16 r. oraz 21.06.16 r. w naszej szkole miały miejsce
spontaniczne akcje o zabarwieniu patriotyczno-sportowym:
"Jesteśmy z Wami. Kibicujemy Biało-Czerwonym!".
Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VI. Jesteśmy dumni z bycia Polakami :)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Uroczyste przekazanie sztandaru klasie IV na zakończeniu roku szkolnego 2015/16.

ROK SZKOLNY 2016/2017