Klub Wiewiórka
                        zrzesza uczniów klas I - III

Główne zadania klubu to:
Kształtowanie podstawowych nawyków zdrowego stylu życia; popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się.
Popularyzacja zasad bezpieczeństwa; profilaktyka przedwypadkowa oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy.
Kształtowanie postaw proekologicznych.
Kształtowanie postaw w zakresie wrażliwości na potrzeby innych, tolerancji i zgodnego współżycia w grupie.