Koło teatralne przy Bibliotece Szkolnej w Żabim Rogu powstało w 1998 roku.

 Zajmuje się organizowaniem inscenizacji z okazji organizowanych cyklicznie imprez:

·     „Pasowania uczniów klas I na czytelników biblioteki”,

·     „Urodzin Kubusia Puchatka”,

·     „Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych”,

·      „Cała Polska czyta dzieciom”.

Według potrzeb – zgodnie z przypadającymi w danym roku szkolnym rocznicami i obchodami np.:

·     inscenizacja o „Jesieni”,

·     „Obchody Roku Andersena”,

·     „Dni Olsztyna” – 650 lat Olsztyna”,

·     „Rok Mickiewicza”,

·     „Dni Książki” np. „Książka niechaj idzie w świat”.

Poniżej można zobaczyć ujęcia z „Pasowania uczniów klas I na czytelników”.