Świetlica profilaktyczno - terapeutyczna

działa w naszej szkole od kilku lat.

Prowadzą ją pani Kamila Jastrzębowska - Świerczyńska

i pani Anna Kosecka.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach.

Grupę młodszą z klas I - III prowadzi pani Anna Kosecka

a grupę starszą z klas IV - VI

pani Kamila Jastrzębowska - Świerczyńska.