Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
Przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych norm prawnych uczniów.
Bierze też udział w rozstrzyganiu spraw spornych i czuwa nad realizacją obowiązków szkolnych.

 W roku szkolnym 2016/2017 skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Martyna Wasiewska - przewodnicząca
Martyna Wiśniewska z - ca przewodniczącej
Rafał Plakwicz - skarbnik

W naszej szkole Samorząd Uczniowski organizuje Dzień Edukacji Narodowej,
"andrzejki", bal karnawałowy i konkursy wewnątrzszkolne o różnej tematyce.
Od kilku lat organizujemy konkursy regionalne.
Był już konkurs o naszej miejscowości - Żabim Rogu, o Morągu i o naszym mieście powiatowym - Ostródzie.

Zdjęcia pokazują najciekawsze ujęcia z wyżej opisanych imprez i konkursów.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


KONKURS O ŻABIM ROGU

KONKURS O MORĄGU

BAL KARNAWAŁOWY

ANDRZEJKI

 29.11.2006 roku Samorząd Uczniowski

zorganizował zabawę andrzejkową.

Największą atrakcją imprezy były wróżby,

które przepowiadały naszą najbliższą przyszłość.

Wspólnie z nauczycielami bawiliśmy się pysznie do samego wieczora

co widać na poniższych fotkach.

 

 

W styczniu 2008 roku Samorząd Uczniowski czuwał nad kolejnym balem karnawałowym.
Była wspaniała zabawa, konkursy i nagrody.

Każdy uczeń otrzymał też upominek od Rady Rodziców.

Więcej pod zakładką "foto".


Zaraz po balu Samorząd Uczniowski podjął przygotowania do konkursu strażackiego.

Trzeba przyznać, że jest to jeden z najtrudniejszych konkursów,
w któ
rych biorą udział uczniowie z naszej szkoły.

29.03.2008 roku odbyły się eliminacje gminne, w których I miejsce zajął Radosław Syjczak z VI A
i II miejsce Magdalena Sadowska z VI b.

Tym sposobem dostali się na eliminacje powiatowe do Miłomłyna.

Co się tam działo? - Zajrzyj pod zakładkę ogniska!


2008/2009
Kolejny rok to okres ciężkiej pracy Samorządu Uczniowskiego
ale i okres imprez, spotkań i uroczystości.
Oczywiście pierwszą uroczystością, którą organizował samorząd był Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczyste spotkanie wszystkich pracowników szkoły i emerytów odbyło się 13.10.2008 roku.
Na zdjęciu poniżej widzimy, że Rada Rodziców docenia pracę naszych pedagogów.


Przebieg uroczystości pod zakładką "foto"


A teraz impreza dla dzieci, oczywiście "Andrzejki".
Co wyczynia się w ten magiczny wieczór można się przekonać oglądając
następujące fotografie:


 

Szalone fryzury
Dnia 20 maja 2010 r. Samorząd Uczniowski zorganizował
dyskotekę z szalonymi fryzurami.
Na wyróżnienie zasłużyła Karolina Gryszkiewicz, Agnieszka Łoś i Anika Kosecka.
Więcej pod "foto".