Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

Nasz adres: Żabi Róg 115 A 14 - 300 Morąg telefon/fax (89) 757-16-88

Jesteś naszym
  Liczniki
 
gościem.

 

 Szkolne testy

Oto imiona i nazwiska nauczycieli wraz z przypisanym przedmiotem,
którego uczą, oraz ich klasy, których są wychowawcami.

Małgorzata Tolak - fizyka, matematyka,  dyrektor szkoły
Natalia Kur -
język niemiecki, wicedyrektor szkoły
Marianna Sadowska
- edukacja wczesnoszkolna, oddział przedszkolny
Ilona Pieniak - edukacja wczesnoszkolna "0"
Anna Kosecka - nauczanie zintegrowane, ZKK, I
Lidia Mackiewicz
- nauczanie zintegrowane II
Danuta Niewińska - nauczanie zintegrowane III
Elżbieta Galanek -
przyroda, rewalidacja, IV A
Roma Olszewska - plastyka, technika, informatyka, IV B
Paweł Góra - język angielski V
Anna Ruczyńska -   matematyka, VI
Katarzyna Zaniewska - język polski, historia VII
M. Snopek
- język angielski, II A
M. Sosna -
matematyka, II B
M. Próchniewska -
biologia, chemia, III A
Joanna Szulc -
geografia, informatyka, zaj. artystyczne, III B
Katarzyna Steffen - Białek - język polski
Jerzy Wilk - historia, EDB
E. Przybylska - język polski
Maria Kędziora - fizyka
Sylwia Grodecka - informatyka
Lidia Prajwocka - język angielski, logopeda
Marcin Zmiarowski - wychowanie fizyczne
P. Dobosz - wychowanie fizyczne
Marzena Kowalska - religia
Teresa Moskal - religia, rewalidacja
Marzena Laskowska - muzyka, świetlica
Agnieszka Langowska - kierownik świetlicy
Krystyna Stapurewicz - nauczyciel świetlicy
Kamila Jastrzębowska - Świerczyńska pedagog szkolny, logopeda
Grażyna Szematowicz - pedagog
Jolanta Sikorska - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Helena Ged - nauczyciel- bibliotekarz
Izabela Kotowicz - nauczyciel wspomagający
Joanna Słonimska - nauczyciel wspomagający
Katarzyna Żurawska - nauczyciel wspomagający

Poniższe ujęcia kadrowe pokazują Radę Pedagogiczną
Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu
podczas różnych okolicznościowych imprez.
 
-Ujęcia kadrowe w układzie chronologicznym-


Ognisko (ranczo u Wieśka w Żabim Rogu) – czerwiec 1998 rok


Wycieczka do Warszawy (Wilanów) – czerwiec 2004 rok


Wigilia szkolna - grudzień 2005 rok


Bal karnawałowy – styczeń 2006 rok


Dzień Edukacji Narodowej - "Nowa Zelandia" październik 2006 rok.


"Nowa Zelandia" - 12 X 2007 rok.


Wycieczka "Wilno - Kowno - Troki" 23 - 25 czerwiec 2008 rok


Wypad do Elbląga na "Moralny Niepokój" - 4 III 2009 r.


Wycieczka do Warszawy - czerwiec 2010 r. (gmach Sejmu)


Relaks na "safari" - prawie na końcu świata - 02.07.2012 r. Zatyki


Przed spektaklem "Jabłko" w Olsztynie - 27.02.2013 r.
Naszym zdaniem tytuł powinien brzmieć "Ławka".


Sweden 2013

10.10.2015 r. Olsztyn - na spektaklu "Złodziej".

20.11.2015 r. - na spektaklu "Skrzypek na dachu"
w teatrze im. Aleksandra Sawruka w Elblągu.

Wigilia 2015

Wycieczka na Podlasie 25-27 czerwca 2016 r. - Ciechanowiec-
-Bialowieża-Hajnówka-Trześcianka-Białystok-Supraśl-Tykocin-Łomża.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej - 008.12.2016 r.

Wigilia 22.12.2016 r.

Pożegnanie Pani Eli Steffen, która odeszła z naszego grona na emeryturę - 1.03.2017 r.

Pożegnanie dyrektorki Barbary Wiktorzak, która przeszła na emeryturę - 26.06.2017 r.