Liga Ochrony Przyrody
Szkolne koło LOP działa już od wielu lat na terenie naszej szkoły. Należą do niego w zasadzie uczniowie klas IV – VI, czyli którzy uczą się przyrody.
Wszyscy członkowie LOP przez cały rok opiekują się klasowym zwierzyńcem i klasowymi roślinami, zakładają własne hodowle.
Biorą też czynny udział w licznych konkursach dotyczących ochrony środowiska i przyrody np.:
·        „Eko-zespoły”, który promuje idee recyklingu i segregacji odpadów,
·        „Eko-planeta”, promocja zwierząt i roślin, żyjących w danym środowisku,
·        „Moja idea dla Ziemi” współpraca ze środowiskiem i dla środowiska lokalnego w zakresie segregacji odpadów.
Koło LOP przez cały rok przygotowuje akcje, apele, które związane są z ogólnopolskimi akcjami na rzecz środowiska np.:
·        „Sprzątanie Świata”
·        „Dzień Ziemi”
·        „Święto bociana”
Jak wygląda jedna z akcji „Sprzątania Świata” można obejrzeć na poniższych zdjęciach.


 Dzień Ziemi pod hasłem "Chrońmydrzewa" - 21.04.2008 r.
 


29.04.2008 roku przyjechały do naszej szkoły przedstawicielki
Przedsiębiorstwa Oczyszczania z Morąga i poprowadziły lekcję pt. "Mistrz recyklingu".
Uczniowie mieli okazję utrwalić sobie wiedzę na temat prawidłowej segregacji odpadów
oraz pogłębić wiadomości o ochronie środowiska.


Ogólnopolska akcja "Sprzątanie świata" w naszej szkole odbyła się w sobotę 20 września 2008 roku.
Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie, nawet przedszkolaki.
Klasy 0 - III sprzątały okolice Żabiego Rogu a klasy IV - VI las przynależny do leśniczówki "Strzała".
Podobnie jak poprzednio i ta akcja zwieńczona była "sukcesem", czyli mnóstwem śmieci.
Może w przyszłości wszyscy nauczymy się szanować środowisko naturalne i więcej nie śmiecić?
Chcesz zobaczyć więcej, kliknij w obrazek.