ROK SZKOLNY 2015/16

Jak nie czytam... jak czytam!
 Jak mówiła Wisława Szymborska - "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". To też jeden z najlepszych sposobów relaksu... Podróż w świat wyobraźni daje, bowiem wytchnienie i możliwość oderwania od szarej rzeczywistości. Przekonała się już o tym część uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żabim Rogu, która postanowiła wesprzeć ciekawą inicjatywę społeczną zorganizowaną przez Bibliotekę w Żabim Rogu. Ogólnopolska Akcja Masowego Czytania, do której przystąpili uczniowie, przebiegająca pod hasłem "Jak nie czytam, jak czytam" to nic innego, jak  promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie zebrali się na korytarzach szkolnych oraz klasach i wspólnie czytali – każdy to, na co miał ochotę. Każdy uczeń przyniósł do szkoły swoją ulubioną książkę lub wypożyczył z biblioteki. Miałam obawy, czy ta akcja spotka się z zainteresowaniem wśród dzieci. Jednak uczniowie naszych szkół udowodnili, iż czytają. Część z nich przyniosła swoją ulubioną książkę, a pozostali, którzy nie mieli otrzymali od bibliotekarza wybrane pozycje książkowe. Mimo, iż statystyki pokazują, że 63% Polaków nie czyta, nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i pokazali, że młodzi ludzie chętnie czytają. Potrzebne do tego są odpowiednie nowości książkowe, o takiej tematyce, jaka interesuje współczesnego czytelnika. Niecodziennie spotkanie zakończyło się jednoczesnym
czytaniem... w ciszy.
H. Ged 

     
ŻABI RÓG CZYTA ...

   

Czytam książki. - Nie wstydzę się tego. - I dobrze mi z tym!
 Biblioteka Publiczno-Szkolna w Żabim Rogu zorganizowała kolejne spotkanie realizujące zajęcia literackie pod hasłem "Żabi Róg czyta" oraz Irena Kwinto Naszym Patronem. Są to spotkania organizowane dla dzieci, podczas których zaproszeni goście, najczęściej rodzice naszych uczniów,
czytają młodym słuchaczom bajki, baśnie, legendy, wiersze, opowiastki.
      7.06.2016 roku odbyło się spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Żabim Rogu zorganizowane we współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką w Żabim Rogu.  Jako gości czytających zaprosiliśmy: Księdza Proboszcza M. Jarząbka, Dzielnicowego M, Paducha, Przedstawiciela Straży Miejskiej w Morągu K. Szpakowskiego, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu p. E. Dziubińską, Dyrektora Gimnazjum w Żabim Rogu P. M. Tolak, Sołtys i Radną p. M. Małą, p. Z. Gaweł,
rodziców A. Plichta- Gajcy i M. Żurawską.
 Dzieci słuchały z wielkim skupieniem i zaciekawieniem czytających osób.
 Podczas spotkania uczniowie otrzymali nagrody książkowe za udział w konkursie plastycznym "Mój ulubiony bohater literacki" oraz za uzyskanie tytułu" Najlepszego czytelnika" w klasie. Dodatkowo każda klasa otrzymała "Tytuł Przyjaciela książek” oraz tzw. "Klasowe czytadełko”. Aby uatrakcyjnić spotkanie goście czytający dzieciom otrzymali maskotki "Czytusie żabki".
Spotkanie było bardzo miłe, ciekawe i pouczające dla dzieci.
Zorganizowana akcja głośnego czytania w bibliotece ma na celu propagowanie idei czytania, zainteresowanie dzieci książką, zapoznanie z literaturą dziecięcą oraz wykazanie korzyści płynących z twórczego kontaktu z dziełem literackim. Każde spotkanie z książką ukazuje, jak ogromną rolę odgrywa ona w procesie wychowywania, uczenia się i rozwoju dziecka.
Dziękuję wszystkim zaproszonym osobom, że w natłoku obowiązków znaleźli czas, by odwiedzić naszą bibliotekę i poczytać dzieciom.
                                                                                               Helena Ged 


Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

  Biblioteka publiczno-szkolna w Żabim Rogu  w dniach od 10-13.05.2016  gościła  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu  na lekcjach bibliotecznych pod tytułem "Niezapominajka przypomina o przyrodzie nie zapominaj"  w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek .
Dzień Polskiej Niezapominajki przypada 15 maja i przypomina o szacunku jaki powinniśmy mieć do przyrody "małej i dużej Ojczyzny". Dzieci poznały historię polskiej niezapominajki, dowiedziały się, że te małe niepozorne kwiatki są symbolem pamięci, miłości i troski nie tylko o bliskie osoby ale i wszystkie żywe stworzenia, które nas otaczają. Niezapominajka ma nam przypominać, żebyśmy dbali o przyrodę - o nasz wspólny dom. 
Po przeczytaniu Bajki o Niezapominajce  dzieci wykonywały prace plastyczne; Niezapominajka - przypominaczka,  papierowe lale,  kwiaty z papieru i krepiny. Były to już kolejne zajęcia dla podopiecznych świetlicy szkolnej , z którą biblioteka współpracuje.
H. Ged, A. Langowska
Spotkanie

    
8.04.2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żabim Rogu wzięli udział w spotkaniu przygotowującym do
„Konkursu Wiedzy o Gminie Morąg oraz o samorządzie terytorialnym”. Spotkanie mające na celu upowszechnienie wiedzy o Gminie Morąg
i samorządzie terytorialnym przeprowadziły p. Katarzyna Zarachowicz - Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz p. Ilona Niewiadomska z Centrum Informacji Turystycznej w Morągu. Zajęcia zorganizowała biblioteka szkolno-gimnazjalna w Żabim Rogu.

Międzynarodowy Dzień Książki

  

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Biblioteka
w Żabim Rogu zaprosiła w piątek 1 kwietnia grupy klas 0-III
na maraton czytelniczy „Poczytaj Dziecku Andersena”.
Poświęcony książce dla dzieci dzień przypadający 2 kwietnia,
w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena
ma na celu rozpowszechnianie książek
oraz wspieranie czytania dla i przez najmłodszych.

Najmłodszym  czytelnikom z zaproszonymi rodzicami paniami:
Anną Kaniuga, Joanną Adamczyk, Urszulą Łobodą, Agnieszką Gajcy
oraz Moniką Suchecką zorganizowałam „Czytanie na dywanie„
fragmentów baśni losowanych przez uczniów
z „Książeczkowego słoneczka”.
Dzieci uważnie słuchały czytanego tekstu,  
odpowiadały na  zadawane im pytania,   a także same czytały baśnie. 
Przygody  bohaterów stały się pretekstem do rozmowy na ważne tematy,
takie jak  tolerancja i szacunek wobec innych,
chęć niesienia pomocy słabszym.
Czytanie bajek i baśni uczy odróżnienia dobra od zła,
rozwija u dzieci potrzebę stania się lepszym człowiekiem
i uwrażliwia na krzywdy innych.
Głośne czytanie ma magiczną moc zaspakajania potrzeb dziecka,
rozszerza horyzonty, buduje wyobraźnię, przyswaja wiedzę,  
uczy je pozytywnego myślenia.

Grupa dzieci, która odwiedziła w tym dniu bibliotekę
wraz z nauczycielami mogła obejrzeć wystawę prac plastycznych
„Baśniowy Świat Andersena’, wystawkę książek znajdujących
się w zbiorach biblioteki „Kraina Baśni Andersena.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki
a czytający rodzice na pamiątkę wspólnego czytania maskotki,
które uszyłam tzw. „Czytusie”.
H. Ged


„Książka uczy, książka bawi, książka każdego zaciekawi”  

 "Czytam sobie w bibliotece" to kolejny pomysł na promocję czytelnictwa
w bibliotece w Żabim Rogu.

     Poprzez realizację projektów, promowane jest czytelnictwo wśród uczniów,
rozwijane są też ich kompetencje i zainteresowania czytelnicze.
Wspólne czytanie, to nie tylko atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie,
rozwijanie zdolności i własnych zainteresowań,
to także dobra forma spędzania wolnego czasu.  
Aby
uatrakcyjnić zajęcia dla dzieci organizowane jest „Czytanie na dywanie”.
Na „Książeczkowym słoneczku” - okrągłym „dywaniku”,
siedząca osoba czyta dzieciom odnalezione przez nie książeczki  ukryte w „płatkach”.

    Ostatnio otrzymane pozycje, z rządowych programów
„Książki naszych marzeń” zasiliły zbiory -
widać je na wystawkach tematycznych i zajęciach z czytelnikami.

    Zajęcia czytelnicze „ Czytam i tworzę” to zabawa nie tylko z książką.
Dzieci zarówno czytają jak i wykonują samodzielnie ilustracje
i zabawki związane z treścią książek, w twórczy sposób interpretują literaturę,
korzystając z różnych form wyrazu.
Prace manualne wprowadzają małych czytelników w świat plastyki
i techniki rozwijając wyobraźnię.
Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych -
szyją literki, wiosenne i wielkanocne ozdoby, pieką ciastka z rodzicami,
biorą udział w czytaniu dla dzieci i przez dzieci.  

        Efekty tych działań upowszechniane są w środowisku szkolnym i bibliotecznym.  

  W naszej bibliotece zagościła też moda na język,
dlatego zorganizowano „Dzień języka ojczystego ”.
Podczas przerw uczniowie mogli zmierzyć się z tzw.” łamańcami językowymi ”, porozwieszanymi na korytarzach szkolnych
i w bibliotece oraz zostać „ Mistrzem wymowy
„.
C
hętni uczniowie mogli rozwiązywać: krzyżówki, quizy i łamigłówki językowe.

      Z okazji „Światowego Dnia Poezji” czytelnicy wprowadzeni zostali
w piękny świat poezji dziecięcej, co zaowocowało wykonaniem
”Wiosennego drzewka poezji” z wybranymi fragmentami wierszy.
Uczniowie zmierzyli się ze sztuką płynnego czytania wylosowanych wcześniej
przez siebie wierszy i recytowali dowolny, ulubiony utwór.
Działania czytelnicze aktywnie wspierane są przez opiekunkę świetlicy szkolnej.

                                H. Ged       
                 


Zakochaj się w książce, czyli Walentynki w bibliotece

   
 "Zakochaj się w książce"- takie motto towarzyszyło w naszej bibliotece tegorocznemu Świętu Zakochanych. Tym razem św. Walenty patronował nam nad miłością do... książek. Osoby odwiedzające w tych dniach bibliotekę w Żabim Rogu mogły obejrzeć wystawę zachęcającą je do sięgnięcia po powieść obyczajową, historyczną, fantastyczną, czy sensacyjną. Celem wystawy było popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W bibliotece tego dnia dominował kolor czerwony. Uczniowie brali udział w zajęciach przygotowanych przez bibliotekarkę i opiekunkę świetlicy szkolnej. Można było zrobić walentynkowy koszyczek, wziąć udział w czytaniu dla dzieci i przez dzieci. Wszyscy wypożyczający w tym dniu książki otrzymywali róże z motywem walentynkowym, przygotowane przez bibliotekarkę.                                    
 H. Ged, A. Langowska


Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece

   „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”
- jest to hasło przewodnie corocznych spotkań uczniów
klas 0-III z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
w Bibliotece Publiczno – Szkolnej w Żabim Rogu.
Z tej okazji w bibliotece zagościły misie i dzieci.
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ”Święto Pluszowego Misia”
o początkach pluszowej zabawki, wystawę prac plastycznych i wystawkę książek
– „Książeczki o Misiach".
Zapoznały się też z książeczkami, których bohaterami są misie
i obejrzały nowości zakupione w tym roku do placówki.
Wzięli udział w grach i zabawach ruchowych przy dźwiękach wesołej muzyki.
 H. Ged


Uroczyste pasowanie na czytelnika Biblioteki

W ramach obchodów  "Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych"
w Szkole Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu
odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas I do grona czytelników naszej biblioteki.
Uczniowie zapoznali  się z regulaminem i księgozbiorem biblioteki,
zasadami wypożyczenia książek oraz dowiedzieli  się,
że książki dostarczają potrzebnych informacji, zapewniają rozrywkę,
przenoszą nas w odległy i magiczny świat. Dzieci skupione i poważne,
uroczyście przyrzekały, że będą  szanować książki, korzystać z ich mądrości
i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.    
Na spotkaniu dzieci miały możliwość poznania historii Kubusia Puchatka
i wysłuchania opowiadania pt. Urodziny Puchatka.
Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili,
która na pewno na długo zapadnie w ich pamięci,
          każdy uczestnik otrzymał skromny upominek. 
    
H. Ged